Sectorale onderhandelingen in de horeca: geen akkoord voor de zomer

Op vrijdag 28 juni 2019 kwamen vakbonden en werkgeversorganisaties van de Horeca een laatste keer samen voor de vakantieperiode, met de bedoeling een sectoraal akkoord af te sluiten. Wij hadden gehoopt een concreet voorstel van de werkgevers te mogen ontvangen, maar helaas zullen we nog moeten wachten tot in september

Op 21 juni gaven de werkgevers ons hun eisenbundel, waarop wij geantwoord hebben. Wij hebben bepaalde eisen geweigerd, met name betreffende de flexi-jobs. Wij weigeren resoluut mee te werken aan een systeem waarin werknemers in een sub-statuut en onderlinge concurrentie terechtkomen. Wij zullen hiertegen blijven verzetten. De werkgevers vroegen ook een versterking van de controle op zieke werknemers: het antwoord is neen! 

Ook de werkgevers willen de oneerlijke concurrentie bestrijden. Het gaat hierbij onder andere om de concurrentie tussen restauratiebedrijven die niet onder hetzelfde paritair comité vallen. Wij hebben ons bereid verklaard om de werkgevers in deze strijd te steunen, want oneerlijke concurrentie helpt de sector niet om zich te professionaliseren duurzamer te worden. 

Ten slotte willen de werkgevers een kader voor de flexibiliteit, met de bedoeling deze uit te breiden naar de ondernemingen die dit nodig hebben. Wij zijn bereid ondernemingen te helpen die eerlijk zijn en het spel correct spelen, maar onder bepaalde voorwaarden! Wij willen eerst maatregelen tegen ondernemingen die misbruik maken van de flexibiliteit, om zo de sector eerlijker en duurzamer te maken. Daarna kunnen we bekijken wat er gedaan kan worden inzake flexibiliteit.

Naar aanleiding van ons antwoord, hebben de werkgevers ons niet veel meer gezegd dan de laatste keer. Ze hebben ons beloofd een voorstel van compromis te doen waarin alle partijen zich kunnen vinden, en dit tegen september. Het is voorlopig dus wachten op hun voorstel.

Personalization