Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Een sterke stem van de werkvloer

De Vormers

Bij de sociale verkiezingen in mei geraakten meer dan 1 800 ACV-kandidaten in Oost-Vlaanderen voor de eerste keer verkozen. Zij zijn de nieuwe werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk (cpbw) of de ondernemingsraad. Daar zullen ze pleiten voor veiliger en aangenamer werk. Maar hoe begin je daaraan als beginnende vakbondsafgevaardigde? Dat leren ze tijdens de basisvorming bij De Vormers.
 
Wat doen ACV-verkozenen in het cpbw en de ondernemingsraad?

Sebastiaan Kok: ‘Ze zijn de stem van de werkvloer in het sociaal overleg binnen de onderneming. 
In het cpbw discussiëren zij met de werkgever over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Hoe kunnen we ongevallen voorkomen? Hoe springen we om met langdurig zieken die terug aan de slag gaan? Hoe vermijden we rugklachten bij zware arbeid of bureauwerk?
In de ondernemingsraad krijgen ze zicht op de winstcijfers en wat er met het geld in het bedrijf gebeurt, maar ze bespreken ook het arbeidsreglement, opleidingen voor personeel, de stijl van leidinggeven, enzovoort.’

Het gaat soms over moeilijke kwesties. Hoe vinden nieuw verkozenen hun weg in dat sociaal overleg?

Sebastiaan: ‘De nieuwe ACV-vertegenwoordigers staan er niet alleen voor. Ze kunnen rekenen op ervaren collega-militanten, hun vakbondssecretaris en verschillende diensten van het ACV. Daarnaast volgen ze vier jaar opleidingen bij De Vormers, waar we hen klaarstomen voor het vakbondswerk. De leerstof is heel divers: wetgeving, contact houden met de achterban, onderhandelen met je werkgever, kennis over thema’s als ergonomie, veiligheid, economische en financiële informatie, arbeidsreglementen, opleidingsplannen ... We leren ook erg veel van elkaar, door goede voorbeelden uit te wisselen en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen.’

Maken die vormingen wel een verschil in de praktijk?

Sebastiaan: ‘Jazeker! Zo heeft iemand het volgende probleem aangekaart: in haar bedrijf waren er meerdere collega’s uitgevallen met rugklachten, doordat ze zware bakken op een machine moesten tillen. Het cpbw stelt elk jaar een plan op, waarin allerlei risico’s opgesomd staan. Zij heeft tijdens de vorming geleerd dat dat plan ook oplossingen moeten bevatten, een timing en een budget. De werkgever kan zo de oplossing nog moeilijk op de lange baan schuiven. Een collega-afgevaardigde heeft in de ondernemingsraad ook de winstcijfers van dat bedrijf bekeken, ook dat leren we tijdens de vorming. Het argument ‘daar is geen geld voor’ hebben ze van tafel geveegd. Bij de verpakkingsmachine werd een takel geplaatst, zodat de werknemers niet langer zware bakken manueel moeten tillen, een hele vooruitgang!’

Hoe reageren de nieuwe militanten op de vorming?

Sebastiaan: “Elke vorming wordt door de deelnemers geëvalueerd. We krijgen altijd goede punten, en met de suggesties maken we de vormingen nog beter. Wat we altijd horen, is dat de cursisten zich veel zekerder voelen door de vorming. Dat komt niet alleen doordat ze hun weg vinden in de thema’s en de wetgeving, maar ook omdat we werken aan vaardigheden en zorgen voor een goede groepssfeer met een sterke syndicale geest. We zien hen groeien in de vier jaar dat ze bij ons vorming volgen. Ze worden sterker en meer gedreven in het opkomen voor de rechten van hun collega’s. Daar doen ze het tenslotte voor!’
Je verbond op sociale netwerken