Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

ACV-afgevaardigden paraat in goede én slechte tijden

James Arthur

Bij Innovia Films in Gent maken ze plasticfolie voor de voedings- en tabaksindustrie. Eind september vorig jaar zou het management op de ondernemingsraad een investeringsplan toelichten. In plaats daarvan kondigde de verantwoordelijke de intentie tot sluiting van de vestiging aan. Een donderslag bij heldere hemel. Ondanks alles proberen de vakbondsafgevaardigden het verschil te maken voor hun getroffen collega’s.

‘Niemand had dit zien aankomen’, zegt Johan Quintelier (foto). Hij is secretaris van ACV bouw, industrie en energie (ACVBIE) en volgt al jaren de ondernemingswerking op met de ACV-militanten. ‘Er was ook niet direct een reden of een aanleiding toe. Om deze drastische beslissing te rechtvaardigen, gaf men een economische reden: overcapaciteit. En de gebruikte technologie zou verouderd zijn. Nochtans was het met 117 werknemers een stabiel bedrijf dat jaar na jaar mooie cijfers haalde, met een hoge productiviteit en met topkwaliteit in hun product. De winstcijfers: 25 miljoen euro netto sinds de overname eind 2017 door CCL Industries, een Canadees-Amerikaans bedrijf. Ik vind het bijzonder zuur en onrechtvaardig dat er geen andere oplossing is gevonden. De afdeling in Wigton (UK) zal de productie overnemen, ook al is de kwaliteit en de winstgevendheid daar lager.’

Communicatie vanaf dag één

‘De werknemers reageerden verschillend op zo’n aankondiging; er was boosheid en teleurstelling en er was ongeloof. Sommigen hoopten dat het nog goed zou komen, anderen waren stil, berustend en wilden snel duidelijkheid. We hebben vanaf dag één de informatie- en consultatiefase gebruikt om samen met de werknemersgroep de juiste vragen te stellen op opeenvolgende ondernemingsraden. We brachten telkens verslag uit. We bevroegen de werknemers ook elke keer opnieuw en bespraken de te volgen strategie. Met de ACV-militantengroep hebben we zo goed mogelijk proberen in te spelen op de vragen die er leefden. Communicatie is immers van groot belang. Eerlijke en correcte informatie geven en rekening houden met zoveel mogelijk suggesties is dan de opdracht.’
Rol bij onderhandelen van sociale plannen 
‘Toen de sluiting onvermijdelijk bleek, zaten we in een volgende fase. Wanneer worden we ontslagen? Uit een bevraging bleek dat er een groep was die zo snel mogelijk weg wou en een groep die liefst wat langer bleef. De grootste groep, zo’n 70 %, zal op 31 januari vertrekken. De anderen trekken op 31 maart de deur definitief achter zich dicht. Op dat ogenblik ben je al onderdelen van het sociaal plan aan het bespreken. Ook daarvoor hebben we een bevraging gedaan. De werknemers wilden bij de sluiting “boter bij de vis”. Terecht gezien de winstcijfers. Uit de bevraging kwam als principe naar voor dat er voor iedereen een forfaitair bedrag beschikbaar zou zijn, aangevuld met een bedrag per jaar begonnen anciënniteit. Groot was onze teleurstelling toen de hogere Innovia-directie slechts een beperkt budget op tafel legde. Dat eerste voorstel werd dan ook massaal verworpen. In een tweede onderhandelingsronde is er dan nog een forfaitair bedrag per werknemer bijgekomen waardoor het sociaal plan toch – met lange tanden – werd goedgekeurd.’

Omscholing en werkgelegenheidstrajecten

‘Er is een tewerkstellingscel opgericht en een outplacementbureau aangesteld om de werknemers zo goed mogelijk te begeleiden naar een nieuwe, passende tewerkstelling. Op vraag van de werknemers vroegen we de HR-dienst van Innovia om actief vacatures van bedrijven kenbaar te maken. Dit heeft goed gewerkt. Veel werknemers speelden in op de jobaanbiedingen. Er zijn zelfs bedrijven die specifiek voor de werknemers van Innovia jobdagen hebben georganiseerd.’

Belang van nawerking

‘Zowel de VDAB, het outplacementbureau als de verzekeringsmaatschappijen die de hospitalisatieverzekering en de groepsverzekering beheren, zijn infosessies komen geven voor de werknemers. Ook wij van ACVBIE zullen nog een infonota maken over de ontslagdocumenten en de ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders. En zoals altijd zijn onze ACV-afgevaardigden paraat om in te spelen op de vragen van hun collega’s. Ik kan niet voldoende benadrukken hoe belangrijk het is om te kunnen rekenen op de gedreven en deskundige groep van afgevaardigden. De ACV-ploeg van Innovia is daar een perfect voorbeeld van.’
Je verbond op sociale netwerken

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.