WERKGEVERS, NEEM JULLIE VERANTWOORDELIJKHEID IN DE G10

De zoveelste spreekwoordelijke druppel in onze sectoren. Deze voormiddag besliste CommScope Connectivity om tot herstructurering over te gaan, 305 banen zijn bedreigd. Het is duidelijk: het massaal ontslag bij CommScope zet het nationaal sociaal overleg op scherp. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen aan de onderhandelingstafel.

William Van Erdeghem, voorzitter ACV-CSC METEA: “We moeten vermijden dat dit uitmondt in een sociaal bloedbad, daarom is het nu belangrijk dat de Groep van 10 goede akkoorden sluit over SWT en landingsbanen. Meer specifiek vragen we een verlaging van de leeftijd SWT, SWT voor bedrijven in herstructurering en moeilijkheden en een verlenging van SWT lange loopbanen.”

Commscope ontslaat 305 van zijn 500 medewerkers. Voor de oudsten onder hen is een kans op een nieuwe baan zo goed als onbestaande, SWT zou voor hen dan ook een waardige oplossing zijn. Dankzij SWT vallen oudere werknemers die ontslagen worden niet terug op een platte werkloosheidsuitkering die na verloop van tijd daalt tot onder de armoedenorm. Ze hebben naast die werkloosheidsuitkering ook recht op een toeslag van de werkgever die hen brutaal aan de deur zet. SWT is door de hoge werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid trouwens ook veel interessanter dan de mensen gewoon werkloos te stellen.

Verlaag de SWT leeftijdsgrens

Er is echter een groot probleem: de afwijkende SWT-regeling voor ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering, voorzien bij cao nr. 136, liep af op 31 december 2020. Dit stelt de lopende nationale sociale onderhandelingen dan ook meteen op scherp. Binnen een interprofessioneel akkoord (IPA) worden normaliter ook afspraken gemaakt SWT. Dankzij deze afspraken kan afgeweken worden van de algemene regels op landingsbanen en SWT. Dat is nodig in geval van herstructurering, zoals de situatie bij CommScope. Deze afspraken moeten tweejaarlijks hernieuwd worden, maar de akkoorden daarover zijn er voorlopig (nog) niet. De dwangbuis van de Loonnormwet heeft een interprofessioneel akkoord voor 2021-2022 onmogelijk gemaakt en het overleg over het deeldossier van de eindeloopbaanregelingen bracht voorlopig ook nog geen oplossing.

Voor SWT in bedrijven in herstructureringen en bedrijven in moeilijkheden is er, gelet op de economische impact van de corona, nood aan SWT onder de 60 jaar. Een verlaging van de leeftijdgrens bij SWT is absoluut noodzakelijk om in de toekomst sociale drama’s af te wenden.

 

Voor meer info : William Van Erdeghem, voorzitter ACV-CSC METEA, +32 495 51 36 92

Klik hier voor het persbericht in pdf-formaat.

Personalization