Eindejaarspremie wordt beschermingspremie

Dankzij ACV-CSC METEA en de andere vakbonden komt de federale regering eindelijk over de brug met "beschermingspremie".

Voor wie?

Wie van 1 maart tot 30 november 2020 minstens 53 dagen tijdelijk werkloos was, krijgt een premie van de RVA.

Bedrag

€ 150, verhoogd met € 10 per dag boven de 67 dagen.

Bij deeltijdsen gaat het om € 75, vermeerderd met € 5 per dag.

Let op!

Houd rekening met 15% bedrijfsvoorheffing op die premie.

Klik hier voor het pamflet in PDF-formaat.

Personalization