Agoria ondergraaft de sociale zekerheid

ACV-CSC METEA is bijzonder verbaasd dat Agoria via een online tool, Flexyoo, cafetariaplannen promoot.

“Cafetariaplannen kunnen vaak mooi ogen, ook bij de werknemers, maar op termijn hollen zij de financiering van de sociale zekerheid uit. Het is een sluipend gif dat de sociale zekerheid ondergraaft. Het systematisch promoten van dergelijke plannen keuren wij dan ook te zeerste af”, aldus ACV-CSC METEA voorzitter William Van Erdeghem.

Het oprukken van extralegale voordelen die geheel of gedeeltelijk ontsnappen aan belastingen en sociale bijdragen, is al lang een zorg van de vakbonden, vanuit vele oogpunten: financiering van de sociale zekerheid, opbouw van sociale zekerheidsrechten, loon- en inkomensgelijkheid, collectieve arbeidsverhoudingen…

ACV-CSC METEA waarschuwde in het verleden herhaaldelijk voor de gevolgen van de cafetariaplannen op de sociale zekerheid en voor de gevolgen voor de werknemers. Wie bv. loon inlevert  voor een fietslease en zo bijvoorbeeld onder het pensioenplafond belandt, krijgt een iets lager pensioen, eindejaarspremie, vakantiegeld, enz….

“Als bovendien veel en/of grote verdieners via deze plannen hun loon massaal beginnen te optimaliseren, dreigt de sociale zekerheid minder inkomsten binnen te krijgen”, aldus William Van Erdeghem.

“Onze overheid speelt hier dubbel spel. Enerzijds bejubelen ze de sociale zekerheid als sterkhouder in deze moeilijke tijden en anderzijds laten ze toe dat werkgevers steeds meer RSZ vrije voordelen krijgen. Op termijn kan dat een grote bedreiging vormen voor de solidariteit en voor onze sociale zekerheid.”

Toenemend aantal cafetariaplannen leidt tot toenemende individualisering

Het aantal cafetariaplannen neemt stelselmatig toe. Het is een “booming business” aan het worden. De industrie van de HR-dienstverlening heeft er zich massaal op gestort. Het concept van de cafetariaplannen wordt handig verpakt in een verhaal van keuzevrijheid en autonomie.

Transparantie ?

Vaak is ook de transparantie bij de voorstelling tot invoering van een cafetariaplan ver van optimaal. Mensen moeten individueel complexe keuzes maken, waarvan ze niet steeds alle consequenties beseffen op het keuzemoment zelf. Loongeschillen worden hierdoor ook veel complexer. En bovendien geven dergelijke plannen ook regelmatig praktische problemen ingeval een werknemer langdurig ziek wordt, ontslagen wordt,….

Nefast voor lagere lonen

De loonoptimalisatie groeit, ook zonder cafetariaplannen. Maar de cafetariaplannen werken hier als versneller, als katalysator. Nochtans zijn niet alle werknemers gebaat bij bepaalde alternatieve loonvoordelen. Vooral in sectoren en jobs met lagere lonen zijn ze een bijkomend probleem.  Immers allerlei sociale voordelen zijn meer en meer inkomensgebonden, wat het probleem van de lage-inkomensvallen alleen maar versterkt.

“Het systematisch promoten van dergelijke plannen via een online tool, terwijl we ondertussen 75 jaar sociale zekerheid vieren, is wel bijzonder cynisch en wrang. Voorafgaandelijk overleg binnen de sector had zeker niet misstaan, omdat Agoria zeer goed het standpunt van onze vakbond hierover kent”, aldus William Van Erdeghem.  

 

Klik hier voor het persbericht in pdf-formaat.

Personalization