Persbericht van ACV-CSC METEA, ACV puls en CNE

Het coronavirus COVID-19 veroorzaakt een ongeziene crisis. Die crisis en de gevolgen ervan voor de METAAL – en TEXTIEL sectoren maken dat de werkgeversorganisaties en de vakbonden maatregelen moeten nemen op maat van deze enorme uitdaging. Deze maatregelen zijn nodig om meer dan 400.000 werknemers uit onze sectoren te beschermen.

Meer bepaald:

 • In de allereerste plaats de beslissingen en instructies van de Regering in verband met de gezondheid van ALLE werknemers naleven. We moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ALLE werknemers te beschermen.
 • Vervolgens mogen de activiteiten van de onderneming in geen enkel geval     nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemers.
Bij tijdelijke werkonderbreking door de coronacrisis moeten volgende urgente maatregelen van toepassing zijn op ALLE werknemers:

Meer bepaald:

 • Tijdelijke werkloosheid om economische reden of door overmacht moet voor ALLE werknemers op gelijke wijze worden toegepast.
 • Geen enkele werknemers mag het kind van de rekening worden van de coronacrisis. De bijkomende maatregelen die de sectoren nemen, moeten 100% van het loon en het inkomen dekken.
  Dat betekent gelijkstelling voor eindejaarspremie.
  Dat betekent desgevallend ook gelijkstelling in geval van een bonus cao 90 of van andere premies eigen aan elke onderneming.

Voor meer info:

 • William Van Erdeghem, ACV-CSC METEA

 • Philippe Bervoets, ACV PULS
 • Felipe Van Keirsbilck, CNE

Personalization