UMICORE EN VAKBONDEN SLUITEN MONDIALE CAO

ACV-CSC METEA is verheugd dat de Belgische multinational Umicore vandaag een nieuw ‘Global Framework agreement’ met de internationale vakbond IndustriALL Global Union én de verschillende Belgische vakbonden afsloot. Deze mondiale cao is van toepassing op de meer dan 10.000 Umicore werknemers. De overeenkomst garandeert wereldwijd dat zowel Umicore zelf maar ook de leveranciers de mensenrechten (inclusief het recht op collectief overleg en gelijke kansen) moeten respecteren. En dat alle werkenden recht hebben op veilige en gezonde werkomstandigheden, ook als de lokale wetgeving dit niet vereist.

Geen kinderarbeid, het recht om te weigeren levensgevaarlijk werk uit te voeren, het recht om zich te mogen verenigingen, geen slavernij, etc. zijn vandaag in onze omgeving evidente basisrechten die ook al vele jaren vervat zijn in internationale verdragen. Echter in de praktijk zijn er vele plaatsen op de wereld waar deze rechten niet gegarandeerd zijn en ook vandaag nog regelmatig/dagelijks met de voeten getreden worden al dan niet met bewust medeweten of betrokkenheid van onze bedrijven.

“We zijn blij dat Umicore haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en zich engageert om haar medewerkers correcte en veilige werkomstandigheden te bieden. Ik hoop dat andere bedrijven snel het voorbeeld van Umicore zullen volgen”, zegt vakbondssecretaris Dirk Van der Eycken (ACV-CSC METEA).”

 “Dat mag niet afhangen van goodwill van bedrijven. De Belgische overheid moet dringend werk maken van een bindend kader zodat bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen daardoor geen concurrentieel nadeel dienen te ondervinden doordat anderen door uitbuiting van hun medewerkers goedkoper kunnen produceren.”

Dat de Belgische overheid nu te weinig doet om multinationals te dwingen hun productieketen duurzaam te maken, tot die conclusie kwam eerder ook al onderzoeker Huib Huysse van de KU Leuven. (https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1899399&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1)

Voor meer informatie:

  • Dirk Van der Eycken, secretaris ACV-CSC METEA

Anno 2019 hebben 3 Belgische bedrijven een Global Framework ondertekend met de internationale vakbondsfederaties:


Personalization