De sociale zekerheid, we verdedigen ze iedere dag!

De sociale zekerheid, het ACV gaat daar iedere dag voor. In overleg en op zoek naar oplossingen voor mensen. Want de sociale zekerheid, dat is investeren in mensen.

In 2019 realiseerden we onder meer:

 • Het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2019-2020, door het ACV onderhandeld, goedgekeurd en gered verhoogde de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid:
 • Alle minima + 3,5% vanaf 1 juli 2019, bovenop de indexering.
 • Gelijkschakeling samenwonenden en samenwonenden vanaf 1 januari 2020.
 • Dankzij het IPA redde door het IPA de landingsbanen beneden de 60 jaar (4/5 zelfs vanaf 55 jaar) en de bijzondere SWT-stelsel beneden de 60 jaar.
 • De minima-uitkeringen voor SWT’ers en volledig werklozen gingen op 1 juli 2019 omhoog met 3,5% voor gezinshoofden, 2% voor alleenstaanden en 1 % voor samenwonenden, bovenop de indexering.
 • De maximumuitkering voor SWT’ers ging op 1 juli 2019 omhoog met 1% en de toeslag van de werkgever of het sectorfonds met 1,28%, boven indexering.
 • Het ACV bekwam na jaren van verzet dat langdurig werklozen met inschakelingsuitkering hun uitkering behouden.  Vanaf 1 april 2020 is dat een feit.  Ook wist het ACV de verdere verarming van de werklozen (door een versnelde verlaging van de werkloosheidsuitkering) tegen te houden.
 • Vanaf 1 januari 2020 trok de regering de zware verlaging in van de uurtoeslag in voor alleenstaanden en samenwonenden die deeltijds werken met een inkomensgarantie-uitkering (IGU) van de NAR.
 • Onder onze druk moest de regering de dwangarbeid intrekken (zogenaamde “gemeenschapsdienst” in) voor werknemers die hun job verliezen.
 • Voor alleenstaanden die thematisch verlof opnemen voor de zorg van hun kind trokken we de RVA-uitering zwaar op, vanaf 1 januari 2020 nog eens met 4,5%, boven index.
 • Het vakantiegeld voor gepensioneerden en voor invaliden (langdurig werklozen) werd dankzij het IPA opnieuw in twee stappen verhoogd, boven index.
 • Dankzij het IPA werden de minimumuitkeringen voor gepensioneerden, zieken en invaliden en voor slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten opnieuw met 2,41% verhoogd, boven index. 

En zoveel meer.   Jouw sociale zekerheid, ons werk. 

Lees verder:

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.