Sociale verkiezingen 2020

Van 11 tot en met 24 mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. Maar wat zijn dat en hoe kan je er al mee aan de slag?

Wat zijn sociale verkiezingen?

Van 11 tot en met 24 mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. Dan kiezen werknemers in heel België hun afgevaardigden voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (Comité PB) en de Ondernemingsraad (OR). 

Beide overlegorganen zijn paritair samengesteld. Dit betekent dat ze uit evenveel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers bestaan. De werkgeversvertegenwoordigers worden aangeduid door de directie. De werknemersvertegenwoordigers worden verkozen voor een mandaat van 4 jaar en worden voorgedragen door de vakbonden die aanwezig zijn in het bedrijf. De verkiezingen leggen de krachtsverhoudingen tussen de verschillende vakbonden bloot. Het ACV is al jaren de grootste vakbond.

Wil je al aan de slag rond sociale verkiezingen?

Download hier de artikels uit Vakbeweging over de sociale verkiezingen van 2020 (pdf):


Personalization