Gebruikershandleiding

Hoe synchroniseer je de inhoud tussen Staging en de online productieomgeving?

0. Goede praktijken voor betere synchronisatieprestaties

1. Jezelf plaatsen in de SiteFinity backend in Staging
2. Klik op Administration - Site Sync
3. Selecteer de inhoud die gesynchroniseerd moet worden
4. De synchronisatie programmeren
5. Tips voor het gebruik van synchronisatie
6. Synchronisatie controleren

0. Goede praktijken voor betere synchronisatieprestaties

Onze collega's van de IT-afdeling hebben gemerkt dat de synchronisatie in Sitefinity veel efficiënter is als elke gebruiker kleine opeenvolgende synchronisaties programmeert in plaats van meerdere items te synchroniseren. De nieuwe V12-versie die binnenkort in staging wordt ingezet gaat deze kant op (met Publish & sync).

Wij nodigen u daarom uit om eerst de Tips voor het gebruik van de synchronisatie verrijkt op basis van de op 03/04/2020 verzonden e-mail te raadplegen.

1. Jezelf plaatsen in de SiteFinity backend in Staging

2. Klik op Administration - Site Sync

Pages

De informatie onder het rode kader geeft aan dat u zich in Staging bevindt en dat u een synchronisatie met online productie (DMZ) zult doen.

Dit blok is informatief, NIET TOUCH!

In het tweede blok, onder 'What do you want to sync ?', vindt u alle soorten inhoud die u kunt
synchroniseren.

Als een pagina bijvoorbeeld een afbeelding of document bevat, vergeet dan niet ook de afbeelding of het document te synchroniseren.

Ook als u een nieuwe bibliotheek voor een afbeelding of document hebt gemaakt, vergeet dan niet deze nieuwe bibliotheek eerst te publiceren!

Anders wordt het element niet gepubliceerd omdat SiteFinity de bibliotheek niet zal vinden waar het moet worden opgeslagen.

LET OP, u zult van iedereen de volledige inhoud zien!!! 
Synchroniseer alleen uw eigen inhoud!!!

3. Selecteer de inhoud die gesynchroniseerd moet worden

 

Het getal tussen haakjes geeft het nummer van de inhoud van dit type aan in afwachting van de synchronisatie.

 • Selecteer het type inhoud dat u wilt synchroniseren, bijvoorbeeld Pages.
 • Zodra het type is geselecteerd, verschijnt naast het nummer een knop 'Change'.
PagesMetea

Als een synchronisatie van elementen onder "Specific content" moet worden uitgevoerd, selecteer dan eerst "Structure and data" en selecteer vervolgens de elementen, bijvoorbeeld verrijkingen.


 • Klik op 'Change', een popup wordt geopend:
Standaard is All new of new or updated pour All Languages geselecteerd!  

WAARSCHUWING, doe nooit DONEmet de standaardinstellingen.

Als we dat doen, selecteren we (hier) alle pagina's in alle talen van iedereen die wacht op synchronisatie!!!

Selecteer dus « Selected items only »

 
Syncing3

Dat kunnen we hier wel:
 • Zoeken naar de naam van zijn eigen inhoud,
 • Sorteer de lijst op elke kolom door op de kolomnaam te klikken,
 • Kies een taal.

Selecteer de inhoud die u wilt synchroniseren en klik op 'Done'.

 
Syncing4

In dit stadium is alleen de inhoud geselecteerd. We zien hieronder dat er een pagina is geselecteerd.
Syncing5

4. De synchronisatie programmeren 

De synchronisatie is nog niet gestart.

Om dit te doen, klik NIET op "Sync now".
Maar WEL op " Schedule syncing ".
Syncing6

In dit geval kunt u ervoor kiezen om de synchronisatie later te programmeren.

Een waarschuwingsvenster herinnert u eraan dat er andere elementen te synchroniseren zijn. Klik in ieder geval op OK.
Syncing11

5. Tips voor het gebruik van synchronisatie

 • Basisregel = korte en afzonderlijke synchronisaties in de volgende volgorde met :

1. Herhaal dit voor elke taal afzonderlijk:

 • Bibliotheeksynchronisatie (als u afbeeldingen EN documenten publiceert, programmeer dan TWEE afzonderlijke bibliotheeksynchronisatie)

2. Herhaal dit voor elke taal afzonderlijk:

 • Documentsynchronisatie

3. Herhaal dit voor elke taal afzonderlijk:

 • Beeld Synchronisatie

4. Herhaal dit voor elke taal afzonderlijk:

 • Synchronisatie van een pagina of een nieuwsbericht
 • Overdag werken in de backend en 's avonds de inhoud synchroniseren.
 • Als de inhoud niet kan wachten, synchroniseer dan overdag, maar altijd via het schedule syncing !!! Tip: werk aan de pagina/actualiteit terwijl u bibliotheken, documenten en afbeeldingen synchroniseert.
 • Wanneer u zoekt naar uw te synchroniseren items (pagina's, nieuws, maar vooral afbeeldingen en documenten die er erg lang over doen om te verschijnen), zoek ze dan op naam. Het is sneller en efficiënter.
 Dus synchroniseer niet op deze manier:
 
Bad-synchro

6. Synchronisatie controleren

Via "Administration" en "Site Sync", stelt de bovenkant van de pagina drie links voor die respectievelijk verwijzen naar :
 • "Waiting items' of elementen die wachten op synchronisatie. Deze link verwijst in ieder geval naar de hoofdsynchronisatiepagina.
 • "Schedule tasks" of geplande synchronisatietaken. Deze link geeft u de mogelijkheid om een lijst met geplande synchronisaties te zien. Helaas is het niet mogelijk om details van deze programmering te zien.
Syncing8
 • "Sync history" of synchronisatiegeschiedenis. Met deze optie kan, door een uitgevoerde synchronisatie te lokaliseren, worden gecontroleerd of deze goed is verlopen. De aandacht moet worden gevestigd op de rode cijfers (mislukt). Hier kunt u op de datum van een synchronisatie klikken (en dan eventueel op een "mislukte" melding) om meer details over de synchronisatie te krijgen.
Syncing9
Syncing10
Wanneer u een mislukte synchronisatie voor een afbeelding of document hebt:
 1. zorg ervoor dat de bibliotheek die de afbeelding of het document bevat, wordt gepubliceerd; 
 2. controleer of de naam van uw afbeelding of document geen speciale tekens bevat.

Voor pagina's, controleer of alles goed is geconfigureerd (sjabloon, widgets, titels & eigenschappen, enz.) en of het correct wordt weergegeven in staging.

Als de problemen ondanks alles toch blijven bestaan, neem dan contact op met sitefinity.issue@acv-csc.be.