Gebruikershandleiding

Hoe publiceer en synchroniseer je een pagina of content tussen Staging en de online productieomgeving? 

AttentionV12

De tot nu toe gebruikte synchronisatiemethode (beschreven onder "Synchronisatie in PROD") blijft geldig. Het is in ieder geval verplicht:

  1. voor de synchronisatie van te downloaden documenten en afbeeldingen (beschikbaar via links op de pagina's);
  2. om te controleren of de automatische synchronisatie van een gepubliceerde pagina correct werkt.

Wanneer men de inhoud van een pagina, een nieuwsbericht,... aan het bewerken is, worden er aanpassingen of toevoegingen gedaan (voor een nieuwe pagina of nieuwsbericht bijvoorbeeld) in de gewenste widgets.

Wanneer u klaar bent om te publiceren, gebruik dan de knop ... in de rechterbovenhoek van de pagina-editor en kies "Publish and sync".

Pages

U ontvangt dan een bevestigingsscherm zoals hieronder. Klik op "Publish and sync".


PagesMetea

Hier moet u een paar seconden wachten, de tijd om de pagina en de mogelijke onderdelen (zoals een inleidende afbeelding) te publiceren en te synchroniseren.

U kunt dan de pagina verlaten met de knop < in de linkerbovenhoek van het editorscherm.

Indien nodig kunt u de uitvoering van de synchronisatie controleren.
 

Via "Administration" en "Site Sync", stelt de bovenkant van de pagina drie links voor die respectievelijk verwijzen naar :

  • "Waiting items' of elementen die wachten op synchronisatie. Deze link verwijst in ieder geval naar de hoofdsynchronisatiepagina.
  • "Schedule tasks" of geplande synchronisatietaken. Deze link geeft u de mogelijkheid om een lijst met geplande synchronisaties te zien. Helaas is het niet mogelijk om details van deze programmering te zien.
  • "Sync history" of synchronisatiegeschiedenis. Met deze optie kan, door een uitgevoerde synchronisatie te lokaliseren, worden gecontroleerd of deze goed is verlopen. De aandacht moet worden gevestigd op de rode cijfers (mislukt). Hier kunt u op de datum van een synchronisatie klikken (en dan eventueel op een "mislukte" melding) om meer details over de synchronisatie te krijgen.
syncofpublisheddata
synchronizationto

Wanneer u een mislukte synchronisatie voor een afbeelding of document hebt:
  1. zorg ervoor dat de bibliotheek die de afbeelding of het document bevat, wordt gepubliceerd;
  2. controleer of de naam van uw afbeelding of document geen speciale tekens bevat.

Voor pagina's, controleer of alles goed is geconfigureerd (sjabloon, widgets, titels & eigenschappen, enz.) en of het correct wordt weergegeven in staging.

Als de problemen ondanks alles toch blijven bestaan, neem dan contact op met sitefinity.issue@acv-csc.be.