50pluz INCLUSIEF

50-plussers ondervinden soms een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het project 50pluz INCLUSIEF werkt zowel op ondernemingskant als bij de werkzoekende rond oplossingen hiervoor.

Wat is 50pluz INCLUSIEF?

50-plussers ondervinden als gevolg van hun leeftijd, eventueel in combinatie met andere factoren een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ondernemingen hebben ook tal van motieven 50-plussers niet aan te werven of niet aan het werk te houden. 

Het project 50PLUZ INCLUSIEF werkt op 2 fronten:

  • De ondernemingszijde.  Hier informeren en sensibiliseren we om de leeftijdsstigma’s over tewerkstelling van 50-plussers bij te stellen. We bieden tegelijk dienstverlening naar de ondernemingen toe om 50-plusproof te worden.
  • Werkzoekende 50-plussers.  Die begeleiden we in hun zoektocht naar werk, en we gaan op zoek naar de match tussen de 50-plusproof ondernemingen en kandidaten.  We bieden ondersteuning tot 6 maanden na aanwerving. 

Promotor van dit project is 50pluz, die, zoals de naam het al zegt, de inclusievraag met een 50plusbril op benadert.

AVC is partner in dit project, dit vanuit onze jarenlange know how rond de doelgroep van oudere werknemers en werkzoekenden. 

Meer info?

Neem contact op met Riky De Bièvre: riky.debievre@acv-csc.be.  

vzw Innovatief_banner_logos_1920350

Personalization