Op-tocht naar 2030: stap voor stap

ACV_VRC Congres 2022_tijdslijn ideeënfase

1. Inspiratiefase: september 2020 tot januari 2021

We stellen getuigen en experten onze centrale vraag: ‘Hoe kan Vlaanderen er beter uitzien in 2030?’ Hun antwoorden kunnen inspireren tot ideeën voor een beter Vlaanderen.

Zelf inspiratie opdoen?  Lees de ideeën van de experten en getuigen na!

2. Ideeënfase - maart tot juni 2021

Het is aan jou! Tot eind juni 2021 kan jij jouw voorstel voor een beter Vlaanderen in 2030 indienen via ons digitaal platform.

We zoeken zoveel mogelijk ideeën, suggesties en voorstellen om Vlaanderen beter te maken. Iedereen kan zijn idee lanceren via jouwidee.optocht2030.be Iedereen kan en mag meedoen. Enige voorwaarde is dat jouw voorstel Vlaanderen beter maakt in 2030.

Niet zeker hoe het werkt?  Bekijk de instructrievideo!

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

3.  Selectiefase - juli 2021 tot februari 2022

Met alle ingediende ideeën gaan we aan de slag met onze vaste vertegenwoordiging van leden en militanten in het Vlaams ACV. We selecteren de voorstellen die best passen bij onze missie en taken en die we op het Congres zullen voorleggen. 

4.  Het Congres - maart 2022

De geselecteerde voorstellen en ideeën worden voorgesteld, bediscussieerd en bekrachtigd als ACV-standpunten. Op het Congres voorzien we ook de nodige ruimte om bepaalde voorstellen verder uit te werken en te bespreken zonder ze al meteen te bevestigen.

5. Verdiepingsfase - vanaf april 2022

We maken werk van de bekrachtigde standpunten en  zetten jullie voorstellen om in realiteit: we focussen ons werk op de bekrachtigde standpunten. Ideeën die tijdens het Congres werden besproken, maar nog niet gevalideerd werden, worden verder uitgewerkt verder in standpunten omgezet.

Personalization