VRC-congres 2022
7e48f89c-9646-453e-92e2-5e740e096ebe
https://www.hetacv.be/vrc-congres-optocht2030
true
Word nu lid

Meer dan 1.000 voorstellen voor een beter 2030!

We verdeelden alle voorstellen voor het Vlaams congres over 6 grote vragen. De uitdagingen van deze 6 vraagstukken zijn met elkaar verbonden omdat ze een belangrijke  impact hebben op hoe we leven en werken.

Uit jullie voorstellen blijkt dat we nood hebben aan een nieuw evenwicht nodig tussen deze thema’s, zodat we in ons werk en leven verder kunnen groeien. 

Ontdek hier de 6 grote uitdagingen waar we op het congres rond werken. 👇

ACV VRC-congres 2022_Hoe wonen in 2030

Hoe wonen in 2030? 

Qua wonen zijn de uitdagingen nu al niet te overzien:

 • Meer dan 170.000 mensen wachten op een sociale woning.
 • Huis- en huurprijzen gaan door het dak.
 • Hoe en waar we wonen is niet altijd aangepast aan klimaatnoden of de noden rond mobiliteit en thuiswerk.
 • De nood aan meer investeringen in woningen en renovatie zet de krapte in de arbeidsmarkt op scherp, zowel in de bouwsector als daarbuiten.
 • Werknemers uit vitale sectoren waar lonen gereglementeerd zijn zoals scholen en ziekenhuizen worden uit de woonmarkt geprijsd. Werknemers uit minder kapitaalkrachtige sectoren kunnen niet langer dicht bij hun werk wonen of in de eigen streek blijven wonen. 
ACV VRC-congres 2022_Hoe verplaatsen in 2030

Hoe ons bewegen in 2030?

Vervoer van mensen en goederen heeft een grote invloed op het klimaat. De transportsector in de EU is goed voor meer dan 25% van de uitstoot.  De uitdagingen zijn groot:

 • Er moeten dringend stappen gezet worden naar een klimaatneutrale mobiliteitsoplossing.
 • Tegelijk is mobiliteit een belangrijke factor in de economie: de betaalbaarheid en toegankelijkheid staan onder druk.
 • Er wordt minder geïnvesteerd in openbaar vervoer en de basismobiliteit neemt af.
 • Woon-werkverkeer loopt letterlijk vast en dagelijkse files ondermijnen de levenskwaliteit van werknemers. 
ACV VRC-congres 2022_Hoe leren en werken in 2030

Hoe leren en werken in 2030?

Vergrijzing, digitalisering, klimaat,... de uitdaging om mensen duurzaam aan het werk te houden, wordt steeds groter.

 • De snelle veranderingen, de toenemende complexiteit en onzekerheid hebben een grote impact op ons werk. Bij elke transitie bestaat het risico dat bepaalde groepen achterblijven.
 • Ook de coronacrisis en de scherpe arbeidsmarktkrapte tonen het belang aan van sterke systemen die opvangen en ondersteunen om bij te blijven of te helpen bij nieuwe transities op de arbeidsmarkt.
ACV VRC-congres 2022_Hoe samenleven in 2030

Hoe samenleven in 2030?

Een aantal groepen heeft nu een pak minder kansen op de arbeids- en woonmarkt. Voor wie een beperking of migratieachtergrond heeft, zijn opleidingen, jobs of woningen vaak ontoegankelijk. Ze worden geweerd van stageplekken, sollicitatiegesprekken of woningbezoeken. 

 • We willen in 2030 geen samenleving met een onoverbrugbare kloof tussen kansarm en kansrijk.
 • We willen geen anonieme samenleving waar groepen langs elkaar leven en waar enkel economische prestaties belangrijk zijn.
 • We willen geen harde samenleving met negatieve opvattingen over nieuwkomers, arbeidsmigranten of mensen zonder papieren of waar mensen met een migratieachtergrond er niet bij horen.
ACV VRC-congres 2022_Hoe zorgen voor elkaar in 2030

Hoe zorgen voor elkaar in 2030?

Door de coronacrisis denken we heel anders over zorg.

 • De vaccinatiecampagne toont het belang aan van een toegankelijke eerstelijnshulpverlening waar mensen een vertrouwensband mee hebben.
 • We willen in 2030 een toegankelijk zorgmodel waarbij preventie een sleutelrol speelt.

Naast een gezondheidscrisis zorgde de pandemie ook voor een grote sociale crisis, met duizenden gezinnen die hun inkomen plots zagen dalen of wegvallen door de tijdelijke werkloosheid. Het antwoord op de vraag ‘Hoe zorgen voor elkaar in 2030’ moet dan ook ruimer

 • Zorgen voor kwetsbare personen en de strijd tegen armoede.
 • In een toekomstcongres kan de ambitie om (kinder)armoede uit te roeien niet ontbreken. 


ACV VRC-congres 2022_Welke rol voor de overheid in 2030

Welke rol voor de overheid in 2030?

Een inclusieve samenleving, verduurzaming, het klimaatbeleid, wegwerken van armoede en betere huisvesting, stuk voor stuk uitdagingen waarvoor een actieve, investerende overheid nodig is. De sociaal rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving alleen al vergt gigantische overheidsinvesteringen in een duurzaam systeem van mobiliteit, verwarming en energie.

 • Hoe kan de overheid zich daarop organiseren en middelen mobiliseren?
 • Hoe kan de overheid haar beleid aanpassen om die doelen te bereiken? We willen tegen 2030 een garantie op goede beleidsprocessen, waarin de juiste afwegingen aan bod komen, en de juiste belanghebbenden consequent worden betrokken.
Vragen of opmerkingen?

✉️ optocht2030@acv-csc.be

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.