ACV United Freelancers in het nieuws!

Zoals elke vakbond komen we op voor de rechten van werknemers. In dit geval:  freelancers en zelfstandigen zonder personeel.  Naast individuele dienstverlening , zetten we ons ook in om de belangen van deze grote en verscheiden groep werknemers collectief te verdedigen.

Zo onderhandelen we beter werkvoorwaarden rechtstreeks bij de werkgevers, platformen én lobbyen we bij de overheid voor meer bescherming en regelgeving. Ontdek hier onze meest recente acties! 👇

Opinie: Freelancers en loontrekkenden, samen voor betere arbeidsvoorwaarden

Op 29 maart 2021 voerden de vakbonden actie. Ze wilden vrij kunnen onderhandelen over meer loonsverhoging dan het keurslijf van 0,4%.  UNIZO reageerde daarop met een wraakzuchtig persbericht:

"Niet de werknemers, maar de zelfstandigen en hun gezinnen verloren sinds de uitbraak van corona het meest aan inkomen en koopkracht … Terwijl veel zelfstandigen voor zichzelf en hun gezin aanzienlijk minder loon overhouden, zou een loonsopslag van 3,2% voor hun personeel onvoldoende zijn."

United Freelancers heeft kritiek op het persbericht, dat de bal misslaat en enkel tot doel heeft zelfstandigen en loontrekkenden tegen elkaar op te zetten.

Vertekend beeld

70% van de zelfstandigen heeft geen personeel. Dat feit lijkt UNIZO over het hoofd te zien door een vertekend beeld te schetsen en te stellen dat alle loontrekkenden 'personeel' zijn van zelfstandigen. Blijkbaar spreekt UNIZO enkel voor kmo-werkgevers met loontrekkend personeel, die slechts een klein deel uitmaken van de zelfstandigen.

De meeste freelancers willen correct betaald worden, waarbij hun inspanningen naar waarde worden geschat, maar zij hebben er geen probleem mee dat dit ook geldt voor hun loontrekkende collega’s.

Door te stellen dat zelfstandigen en hun gezinnen meest inkomen verloren hebben in de coronacrisis, vergeet UNIZO te verduidelijken dat volgens de Nationale Bank de kwetsbare werknemers (of het nu zelfstandigen, loontrekkenden, werknemers met losse opdrachten of deeltijdwerkers, enz. zijn) het meest getroffen werden.  Zoveel wijst de enquête van de Nationale Bank van 2020 uit.

Geen kwestie van statuut

Het is geen kwestie van statuut (zelfstandige of loontrekkende), maar een kwestie van stabiele of precaire arbeidsvoorwaarden. Er zijn bijzonder veel freelancers in precaire situaties, die hard getroffen worden door de crisis. Alle werknemers moeten zich organiseren om betere arbeidsvoorwaarden te krijgen, zowel loontrekkenden als freelancers als andere autonome werknemers.

Om die reden richtte het ACV United Freelancers op. Veel van deze freelancers die in precaire situaties terechtgekomen zijn, zouden nogal blij zijn als ze werden betaald voor al hun gepresteerde uren, ten minste tegen het minimumloon of volgens barema’s die van toepassing zijn in hun activiteitensector. Dikwijls immers laten ondernemingen (kmo’s of grote bedrijven) freelancers werken tegen een lager loon, in slechte omstandigheden en zonder de nodige sociale bescherming.

Werknemers hebben gezamenlijke belangen, ongeacht hun statuut. Alle werknemers hebben het recht om te onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden en verdienen dat hun inspanningen naar waarde worden geschat. Om ons uit deze crisis te helpen, moet bij het herstel ieders werk worden gewaardeerd en mag niet enkel het werk van de enen tegenover dat van de anderen worden gesteld. Als werkende mensen tegen elkaar worden uitgespeeld, winnen enkel de sterksten.

Hulp of advies nodig? 

Neem contact op met de UF Helpdesk! 

✉️ unitedfreelancers@acv-csc.be 
📞 02 244 31 00 (op maandag- en woensdagvoormiddag, dinsdag en dondernamiddag bereikbaar)

Goed om weten: ook als nog geen lid bent, kan je terecht bij United Freelancers.  We bekijken je situatie en regelen samen je lidmaatschap.

Personalization