ACV United Freelancers in het nieuws!

Zoals elke vakbond komen we op voor de rechten van werknemers. In dit geval:  freelancers en zelfstandigen zonder personeel.  Naast individuele dienstverlening , zetten we ons ook in om de belangen van deze grote en verscheiden groep werknemers collectief te verdedigen.

Zo onderhandelen we beter werkvoorwaarden rechtstreeks bij de werkgevers, platformen én lobbyen we bij de overheid voor meer bescherming en regelgeving. Ontdek hier onze meest recente acties! 👇

Arbeidsvoorwaarden UBER onverenigbaar met zelfstandigenstatuut

De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) van de FOD sociale zekerheid neemt de eerste beslissing in België over het sociaal statuut van een UBER-chauffeur. 

De arbeidsvoorwaarden van UBER zijn onverenigbaar met de kwalificatie als zelfstandige

 Begin juli 2020 dient een zelfstandige UBER-chauffeur, die we hier de heer Dupont zullen noemen, een dossier in bij de CAR. Hij wordt daarbij ondersteund door ACV United Freelancers, ACV Transcom en het Collectif des Travailleurs du Taxi. Omdat UBER hem arbeidsvoorwaarden en -regels oplegt, beschouwt de heer Dupont zichzelf niet als een zelfstandige. Hij verzoekt de Commissie haar mening te geven over de aard van de arbeidsrelatie.

Na grondig onderzoek brengt de Commissie eind december 2020 haar beslissing uit (beslissing n°187). Ze verklaart het verzoek om kwalificatie van de arbeidsrelatie ontvankelijk en gegrond. De elementen die worden voorgelegd zijn namelijk onverenigbaar met de kwalificatie van een zelfstandige arbeidsrelatie.

Daarnaast onderzocht de Commissie de juridische constructie waarin de chauffeursdiensten worden verleend (contractuele betrekkingen met UBER, met BPRA Belgian Platform Rider Association, met de vervoerde klanten/passagiers, …). Gezien de nauwe banden tussen deze verschillende contracten beschouwt de Commissie BPRA en UBER bv beiden als werkgevers van de verzoeker.

Deze beslissing is consistent met een besluit van het Franse Hof van Cassatie dd. 4 maart 2020, dat ook erkende dat UBER chauffeurs werknemers zijn. Daarom verwachten we nu van UBER deze beslissing uit te voeren, en dus dat Dhr Dupont voortaan als werknemer in loondienst verklaard en betaald wordt.

Sowieso moet UBER, net als andere platforms, zijn werknemers in dienst nemen volgens een kwalificatie die in overeenstemming is met de werkelijkheid van het werk. Je kan niet van twee walletjes eten. Ofwel zijn de dienstverleners echte freelancers die hun prijzen en interventievoorwaarden kunnen bepalen, hun klanten zelf kiezen en door hen worden gekozen, factureren, hun klantenbestand beheren en uitbouwen, hun dienstverlening naar eigen inzicht organiseren en personaliseren, ......

Ofwel is het UBER die de dienstverlening organiseert, de prijzen en de regels bepaalt, de chauffeurs controleert en bijstuurt. Maar dan moeten de chauffeurs wel als werknemers in loondienst behandeld worden.  

Dit besluit zal ongetwijfeld het debat voeden dat de nieuwe regering wil opstarten over de evaluatie en eventuele aanpassing van de arbeidsrelatiewet (zelfstandigen/werknemers), en haar engagement om goede werkomstandigheden en een betere sociale bescherming voor de platformwerknemers te bieden ("verslag van de formateurs", blz. 34).

 Wie is wie:
  • ACV United Freelancers is de ACV-afdeling voor zelfstandigen (in hoofdberoep en bijberoep), platformwerkers en andere freelancers.
  • ACV Transcom is de beroepscentrale van het ACV voor alle werknemers uit de transport-, telecom- en logistieke sector.
  • Het Collectif des Travailleurs du Taxi (C.T.T.) is een vereniging voor werknemers in het personenvervoer.
  • De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) maakt deel uit van de FOD Sociale Zekerheid en staat ter beschikking van werknemers die duidelijkheid willen over hun statuut of twijfelen of ze als schijnzelfstandige of schijnwerknemer aan de slag zijn. Op vraag onderzoekt de Commissie de arbeidsrelatie en vervolgens beslist ze of de vragende partij werknemer in loondienst of zelfstandige is. In de Commissie zetelen vertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Hulp of advies nodig? 

Neem contact op met de UF Helpdesk! 

✉️ unitedfreelancers@acv-csc.be 
📞 02 244 31 00 (op maandag- en woensdagvoormiddag, dinsdag en dondernamiddag bereikbaar)

Goed om weten: ook als nog geen lid bent, kan je terecht bij United Freelancers.  We bekijken je situatie en regelen samen je lidmaatschap.

Personalization