ACV United Freelancers in het nieuws!

Zoals elke vakbond komen we op voor de rechten van werknemers. In dit geval:  freelancers en zelfstandigen zonder personeel.  Naast individuele dienstverlening , zetten we ons ook in om de belangen van deze grote en verscheiden groep werknemers collectief te verdedigen.

Zo onderhandelen we beter werkvoorwaarden rechtstreeks bij de werkgevers, platformen én lobbyen we bij de overheid voor meer bescherming en regelgeving. Ontdek hier onze meest recente acties! 👇

Wetsvoorstel: gezondheid en veiligheid op het werk van freelancers

Na de start van de versoepelingsmaatregelen wordt het werk in heel wat bedrijven hervat en – laten we hopen – ook voor de freelancers die de bedrijven voor de crisis in dienst hadden. 

Aan de werkhervatting zijn echter voorwaarden gebonden. De werkgevers moeten toezien op de gezondheid en veiligheid van hun werknemers en daartoe de nodige beschermingsmaatregelen nemen. Dit is de regel voor werknemers in loondienst, maar ... niet voor freelancers, die momenteel niet onder de werkingssfeer van de welzijnswet (wet van 4 augustus 1996) vallen

Uiteraard gaat United Freelancers hiermee niet akkoord. Het zou schandalig zijn dat een werkgever enkel de nodige voorzorgen neemt voor zijn werknemers in dienstverband en zijn freelancers in gevaarlijke omstandigheden laat werken.

De gezondheid en het leven van een freelancer zijn evenveel waard als die van een werknemer in loondienst!

Daarom hebben we ervoor gepleit om de wet betreffende het welzijn op het werk uit te breiden naar freelancers (zelfstandigen, deeleconomie, ...), ten minste voor zij die in de lokalen van de opdrachtgever moeten werken en gebruikmaken van materiaal en tools van de opdrachtgever, of zijn procedures moeten volgen. 

Wanneer de freelancer zijn werkomstandigheden zelf niet kan bepalen, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de maximale bescherming van de gezondheid en veiligheid van zijn werknemer.  

Ons voorstel werd opgepikt door de pers en andere organisaties (zoals ETUI). De leden van het federaal parlement hebben op 11 mei in die zin een wetsvoorstel ingediend.

De stemming over deze wet door het parlement is uiteraard geen uitgemaakte zaak, maar er wordt in ieder geval over gedebatteerd. We volgen dit nauwgezet op. Als er parlementsleden of partijen zijn die vinden dat freelancers geen recht hebben op dezelfde bescherming van hun gezondheid en veiligheid op het werk als werknemers in loondienst, dan zullen we hen vragen om zich te verantwoorden voor onze leden. 

Hulp of advies nodig? 

Neem contact op met de UF Helpdesk! 

✉️ unitedfreelancers@acv-csc.be 
📞 02 244 31 00 (op maandag- en woensdagvoormiddag, dinsdag en dondernamiddag bereikbaar)

Goed om weten: ook als nog geen lid bent, kan je terecht bij United Freelancers.  We bekijken je situatie en regelen samen je lidmaatschap.

Personalization