ACV United Freelancers in het nieuws!

Zoals elke vakbond komen we op voor de rechten van werknemers. In dit geval:  freelancers en zelfstandigen zonder personeel.  Naast individuele dienstverlening , zetten we ons ook in om de belangen van deze grote en verscheiden groep werknemers collectief te verdedigen.

Zo onderhandelen we beter werkvoorwaarden rechtstreeks bij de werkgevers, platformen én lobbyen we bij de overheid voor meer bescherming en regelgeving. Ontdek hier onze meest recente acties! 👇

ACV lanceert United Freelancers: vakbond voor freelancers en ZZP'ers

©Shutterstock

Het ACV wil iedereen op de werkvloer verenigen en  vertegenwoordigen. Ook wie (al dan niet gedwongen)  in een zelfstandig statuut aan de slag is. Het verschil tussen een werknemer en een  freelancer is vaak kunstmatig. De regering maakt de situatie nog onduidelijker met allerlei arbeidsstatuten buiten het arbeidsrecht (onbelast bijverdienen, flexi-jobs, de deeleconomie).

Met United Freelancers wil het ACV freelancers en zelfstandigen zonder personeel gelijkaardige diensten aanbieden als werknemers in  dienstverband, op maat van hun noden. Want iedereen heeft recht op goede werkomstandigheden (welzijn, gezondheid, veiligheid), een degelijke  verloning en een optimale privé-werkbalans.  Het ACV stelt echter vast dat bij veel freelancers de verhouding met de opdrachtgever vaak niet in balans zit, zeker bij discussies over werkuren of vergoeding. De arbeidsvoorwaarden van freelancers verbeteren is ook cruciaal om sociale dumping te vermijden. 

United  Freelancers richt zich tot: 

  • zelfstandigen zonder personeel, freelancers of eenmanszaken die voor een beperkt aantal opdrachtgevers werken; 
  • zelfstandigen in bijberoep; 
  • bijklussers. 

United Freelancers komt voor zijn leden tussen bij de opdrachtgever als er problemen zijn. En zal wanneer dat aangewezen is collectief onderhandelen op het niveau van de klant/werkgever, de sector en interprofessioneel. 

De experten van United Freelancers maken freelancers ook wegwijs in administratie, geven uitleg bij hun rechten en plichten, lezen ontwerpovereenkomsten na, bezorgen modelcontracten, ... United Freelancers zal ook juridische bijstand aanbieden. 

Meer op www.unitedfreelancers.be

4 juni 2019: download dit persbericht (pdf).

Hulp of advies nodig? 

Neem contact op met de UF Helpdesk! 

✉️ unitedfreelancers@acv-csc.be 
📞 02 244 31 00 (op maandag- en woensdagvoormiddag, dinsdag en dondernamiddag bereikbaar)

Goed om weten: ook als nog geen lid bent, kan je terecht bij United Freelancers.  We bekijken je situatie en regelen samen je lidmaatschap.

Personalization