Sterke sociale zekerheid

De sociale zekerheid zorgt voor ons, wij zorgen voor de sociale zekerheid

Sterke sociale zekerheid

De sociale zekerheid houdt corona op afstand

De coronacrisis heeft ons land nog steeds in zijn greep. We betreuren de vele duizenden overledenen, en we leven mee met hun familie en vrienden. Deze gezondheidscrisis brengt heel wat uitdagingen met zich mee, maar als we voor één ding dankbaar mogen zijn, is het de sociale zekerheid. Zeker nu hebben we absoluut nood aan een solidair systeem dat niemand uitsluit, zodat mensen die tijdelijk werkloos zijn niet financieel ten onder gaan. Zodat zieken niet ook nog eens een peperdure ziekenhuisfactuur krijgen.

Met name de hele gezondheidszorg staat enorm onder druk, met regeringen die nog verder willen besparen op een systeem waar we best trots op mogen zijn.

Dit is hét moment om de sociale zekerheid in de schijnwerpers te zetten, om onze beleidsmakers nog maar eens duidelijk te maken dat elke Belg, zeker nu, gebaat is bij een sterke sociale zekerheid. Want het is elke Belg die bijdraagt aan dit solidair systeem. Jij en ik. Bovendien willen we met deze campagne druk blijven zetten om te investeren in hogere uitkeringen, in zorginstellingen en zeker in het personeel dat er werkt.

Dus, nee, wij willen geen besparingen op de sociale zekerheid. Wij willen een sterke(re) sociale zekerheid.

De sociale zekerheid versterkt de gelijkheid tussen mannen en vrouwen - "Gelijkheid is geen kansspel!"

De sociale zekerheid heeft ook een enorme impact op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 8 maart is Internationale Vrouwendag. Traditiegetrouw voert het ACV en ook ACV Puls actie voor meer gelijke rechten voor vrouwen en mannen.

  • Vrouwen werken nog steeds in traditioneel vrouwelijke sectoren en vrouwelijke beroepen met lagere lonen
  • Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in (onvrijwillig) deeltijdse arbeid
  • Vrouwen onderbreken meer dan mannen (tijdelijk) de loopbaan om arbeid en gezin te kunnen combineren

Aan de hand van 3 krasloten worden de 3 thema’s onder de aandacht gebracht. Via elk kraslot wordt de situatie toegelicht, de effecten op de toekomstige SZ-rechten geduid en aangegeven welke oplossingen het ACV voorstelt.

  • In de tweede helft van februari wordt de campagne verder bekendgemaakt en toegelicht via ACV Vakbeweging en krijgt iedere Puls-militant thuis één van de krasloten bezorgd.
  • Meer informatie, de handleiding en het actiemateriaal vind je terug op www.acv-gender.be
Wereldvrouwenmars en stakingsacties 8 maart

Omwille van de coronamaatregelen zal er dit jaar op 8 maart actie worden gevoerd op 3 verschillende locaties, telkens met maximaal 100 deelnemers die zich vooraf moeten inschrijven en registreren. De acties vinden plaats aan het Centraal Station, het Muntplein en de Poolse ambassade in Brussel – start voorzien om 17u30.

Het “collectief 8 maart” roept ook dit jaar opnieuw op om van 8 maart 2021 een stakingsdag voor de vrouwen te maken. Dit kan op alle mogelijke manieren: door betaald werk, huishoudelijk werk of telewerken te onderbreken, consumptie of zorg voor anderen even on hold te zetten, solidariteitsacties, stiptheidsacties, het plaatsen van een boodschap op je “out of office”, enz. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zullen er ook lokale acties worden voorzien.

  • Meer informatie over deze acties en het eisenplatform vind je op hun facebookpagina “Collecti.e.f 8 maars” of via https://8maars.be
  • OPGELET: Net als vorig jaar roept het ACV niet op om mee te doen aan de staking – en zal dus ook geen algemeen stakingsnummer worden aangevraagd.
  • Individuele leden die wensen te staken kunnen dit wél doen door contact op te nemen met hun centrale/vakbondsverantwoordelijke op voorwaarde dat de betrokkene effectief aan de acties deelneemt en zijn/haar organisatie daarvan op de hoogte is.
    Militanten die op 8 maart willen staken contacteren dus de vakbondsverantwoordelijke die hun onderneming opvolgt en vragen deze om een stakingsaanzegging in te dienen bij ACV Puls (A39).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.