Werkzekerheid

Een job hebben en houden is van groot belang in onze samenleving. Het bepaalt in grote mate de kwaliteit van je leven. Daarom vindt het ACV vast werk zo belangrijk #socialeverkiezingen2020

Ook nu blijven investeringen in de onderneming of organisatie, de begeleiding en opleiding van werknemers, het beperken van tijdelijke contracten tot het strikt noodzakelijke belangrijk. Zo wil het ACV zorgen voor jobzekerheid en een gegarandeerd inkomen voor iedereen.

Jouw ACV-afgevaardigden komen op voor:


Werk voor iedereen

Veel werknemers ondervinden dagelijks discriminatie op het gebied van werk. ACV-afgevaardigden nemen het op voor tewerkstellingskansen voor jong en oud, voor gehandicapten, voor vrouwen, voor werknemers van buitenlandse origine, ...

Discriminatie van wie dan ook om welke reden dan ook zullen ACV-afgevaardigden niet dulden.

Maximale werkgelegenheid

Het ACV gaat voor voor maximale tewerkstelling. We zullen daarom, ook nu in deze onzekere tijd, blijven aandringen op voldoende investeringen en vernieuwing in de onderneming haar producten, in het bijzonder op het vlak van digitalisering.

Daarnaast moet opleiding ervoor zorgen dat de collega’s steeds bijblijven. Goed opgeleide werknemers die kwaliteitsvol werk afleveren zijn trouwens de beste reclame voor elk bedrijf.

Een beleid voor het personeel

ACV-afgevaardigden zullen altijd ijveren voor een degelijk personeelsbeleid. Zodat alle collega’s op elk moment weten waar ze aan toe zijn. Een preventief personeelsbeleid dat de nadruk legt op opleiding en om/herscholing, ook voor oudere werknemers. Een personeelsbeleid in dienst van de werknemers en niet tegen de werknemers.

Vaste contracten

ACV-afgevaardigden willen tijdelijke arbeid zoveel mogelijk beperken. Collega's met een tijdelijk contract moeten bovendien kunnen doorstromen naar een vast contract. Daarom moeten ondernemingen en organisaties investeren in de opleiding van tijdelijke krachten. Dit verhoogt hun kansen op doorstroming naar een vast contract. En rendeert voor de onderneming, zowel op korte als op lange termijn.

Personalization