Meer vrije tijd

Het ACV bewaakt de balans werk-privé en zal problemen bespreken zodat de combinatie arbeid-gezin/vrije tijd meer evenwicht is #socialeverkiezingen2020

Verlof en gezin combineren

Werknemers moeten voldoende mogelijkheden hebben om hun privé- en gezinsleven te combineren met hun werk. Dat is onderdeel van een goede baan.

ACV-afgevaardigden zullen daarom in hun onderneming of organisatie het gesprek aangaan over het makkelijk en maximaal opnemen van:

  • betaald familiaal verlof en klein verlet
  • formules van tijdskrediet
  • verlof tijdens schoolvakanties
  • stimuleren van telewerk
  • inperken van overwerk
  • ...

Arbeidstijden afstemmen op gezin

Om arbeid, gezin en vrije tijd beter te kunnen combineren wil het ACV werk maken van aangepaste werkuren.

Het beperken van overuren en het opsparen en compenseren van overuren met verlof is daarbij een belangrijke piste. Daarvoor is het registreren van alle gewerkte uren heel belangrijk. Glijdende werkuren, uurroosters ruilen, individuele afwijkingen in noodsituaties, ... kunnen voor sommige collega's ook een oplossing bieden.

Kinderopvang en andere gezinsondersteunende diensten

ACV-afgevaardigden zullen in hun onderneming aandringen op een actieve rol inzake kinderopvang.

We pleiten niet voor kinderopvang of andere diensten zoals strijkhulp op het bedrijf want dit verhoogt de afhankelijkheid. Een financiële tussenkomst van de werkgever in de kosten voor kinderopvang kan wel. Ondernemingen of organisaties kunnen ook het gesprek aangaan met de overheid om (bijkomende) kinderopvangplaatsen te organiseren.

Onderneming met oog voor gezin

De ACV-afgevaardigden willen problemen inzake de combinatie arbeid - gezin-vrije tijd bespreekbaar maken.  Binnen een onderneming of organisatie zal de ACV-ploeg streven naar een gezinsvriendelijke tewerkstelling, met bijzondere aandacht voor jonge ouders, alleenstaande ouders, ...

Personalization