Veilige werkplek en gezondheid

Met de gezondheid van mensen neem je geen risico’s! Gezond en veilig kunnen werken is meer dan ooit belangrijk. De coronacrisis heeft ons doen inzien dat preventie en het naleven van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen van groot belang is #socialeverkiezingen2020

Jouw ACV-afgevaardigden zien er op toe dat er duidelijke maatregelen zijn voor iedereen, ook voor tijdelijke werknemers en onderaannemers. 

Veilig werken

Werken in veilige omstandigheden = beter werken!  Arbeidsongevallen komen nog te vaak voor. Te veel beroepen veroorzaken gezondheidsproblemen en arbeidsongeschiktheid.

De ACV-afgevaardigden zullen alle mogelijke inspanningen leveren om veiligheid in ondernemingen en organisaties te bevorderen. Deze inspanningen moeten voorkomen dat bepaalde arbeidssituaties of arbeidsmiddelen aanleiding geven tot onveilige situaties. Een ongeluk is natuurlijk nooit uit te sluiten.

Daarom zullen de ACV-afgevaardigden waken over de kwaliteit van de plannen en voorzieningen in geval van noodsituaties. De ACV-ploeg vraagt in dit kader bijzondere aandacht vragen voor nieuwe, jonge of tijdelijke collega's die extra risico's lopen. 

Gezond werken

Gezond kunnen werken is meer dan ooit belangrijk. De coronacrisis heeft ons doen inzien dat preventie en het naleven van gezondheidsmaatregelen van groot belang is.

De ACV-ploeg in je bedrijf of organisatie zal er alles alles aan doen om ‘coronaproof’ werksituaties te creëren. We blijven ook aandacht besteden aan het voorkomen van  andere gezondheidsklachten en stress. Voor risicoposten of risicogroepen (bv. zwangere collega’s) zal het ACV waken over een ernstige medische opvolging van de betrokken collega’s.

Als het om gezondheid gaat, is elk risico er een te veel

Een aangename werkomgeving

In een aangename werkomgeving is het ook aangenaam werken. Dat is niet onbelangrijk gelet op de tijd die we allemaal spenderen op het werk. Daarom nemen uw ACV-afgevaardigden de kwaliteit, netheid en beschikbaarheid van voorzieningen zoals refter, toiletten, verlichting, temperatuur, arbeidskledij in hun prioriteitenlijst op. 

Werkbaar werk

Het is voor elke ACV-ploeg belangrijk dat alle collega's zich goed in hun vel voelen.

ACV-afgevaardigden zullen daarom waken over het voorkomen van stress door te hoge werkdruk. Bij wijzigingen in een takenpakket of bij de start van nieuwe collega's zal het ACV aandringen op voldoende informatie, vorming en begeleiding. In geval van pesterijen of ongewenste intimiteiten, zullen de ACV-afgevaardigden er alles aan doen om met alle betrokkenen een oplossing te zoeken. 

 

Personalization