Loon en inkomen

Voor het ACV moet de koopkracht van alle werknemers gewaarborgd zijn. Iedere werknemer verdient een goed loon #socialeverkiezingen2020

Om de koopkracht van werknemers te waarborgen komt het ACV komt op voor loonsverhoging (vooral bruto),  te beginnen met de laagste lonen, behoud van de automatische loonindexering en gelijk loon voor gelijk werk.

 

Een goed loon

Het loon is het essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Daarom moet het loon transparant zijn, bestaan uit beschikbaar geld en een waardig inkomen verzekeren.

De ACV-afgevaardigden zullen er zich voor inzetten dat er goede lonen betaald worden in ondernemingen en organisaties. En dit voor alle werknemers, en zeker en vast voor de laagste lonen.

Je ACV-afgevaardigden zullen er ook over waken dat alle werknemers dezelfde voordelen genieten (vakantiegeld, eindejaarspremie of dertiende maand) en dat bijkomende voordelen zoveel mogelijk omgezet worden in effectief loon zodat ze ook meetellen bij ziekte of pensioen.

Een vast loon

ACV-afgevaardigden zijn voorstander van het systeem van loon per functie, omdat het meer zekerheid biedt en de verschillen niet vergroot, in tegenstelling tot variabele verloning en winstparticipatie. De ACV-ploeg zal laatstgenoemde vormen van verloning in ieder geval beperkt willen zien tot een klein deel van het loon. Bovendien moeten de criteria voor het bepalen en behalen van het variabel gedeelte van je loon duidelijk en objectief zijn.

Een gelijk loon

De ACV-afgevaardigden verzetten zich tegen iedere vorm van loondiscriminatie in ondernemingen en organisaties. Mannen en vrouwen, jong en oud, moeten voor hetzelfde werk hetzelfde loon verdienen. Een eerlijke functieclassificatie moet ervoor zorgen dat iedereen verdient waar hij recht op heeft. Ongeacht zijn of haar leeftijd, geslacht, ...

Een hoger loon

De ACV-afgevaardigden willen dat alle collega's een goed loon verdienen. Elke ACV-ploeg zal zich dan ook inzetten om de nodige loonsverhogingen af te dwingen. ACV-afgevaardigden zullen hierbij bijzondere aandacht hebben voor de laagste lonen en voor de deeltijdse collega's.

 

Personalization