Haalbare loopbaan en eindeloopbaan

Het ACV komt op voor een sociaal verantwoorde eindeloopbaan, aangepaste arbeidsregimes en pleit voor uitstapregelingen waar nodig #socialeverkiezingen2020

Voor veel werknemers, zeker met een zwaar beroep, wordt de werklast op het einde van de carrière te zwaar. Liever dan op te branden, wensen ze vóór hun pensioen naar een welverdiend aangepast arbeidsregime over te stappen. Via werkbaar werk moeten mensen in staat zijn langer aan de slag te blijven als ze dit willen.

De ACV-afgevaardigden zullen binnen het sociaal overleg altijd pleiten voor oplossingen op maat en aanpassingen:

 

Kunnen stoppen met werken

Het ACV is voorstander van uitstapregelingen voor werknemers, hetzij via SWT (brugpensioen), hetzij via andere regelingen. ACV-afgevaardigden zullen niet aanvaarden dat een werkgever op één of andere manier belet dat werknemers dit recht opnemen.

Minder kunnen werken

Een eindeloopbaan op mensenmaat, daar gaat het ACV voor.  Voor veel werknemers wordt de werkdruk naar het einde van de loopbaan toe te zwaar.  Werknemers willen inderdaad enkele jaren vóór hun pensionering kunnen overschakelen naar een lichter arbeidsregime.

Het ACV is voorstander van sociaal verantwoorde loopbaanstelsels. ACV wil dat oudere werknemers makkelijk een landingsbaan kunnen opnemen met een opleg van de werkgever bovenop de uitkering van de RVA, of overstappen naar ander werk mét behoud van loon. Ook voldoende bijkomende verlofdagen op basis van leeftijd of anciënniteit kunnen het werk voor oudere collega's draaglijker maken.

Lichter kunnen werken

Zwaar werk is voor oudere collega's vaak een probleem. ACV-afgevaardigden werken daarom in hun onderneming voor speciale regelingen voor oudere werknemers. Een overstap van zwaar naar lichter werk bijvoorbeeld, met een bijpassing op het loon door de werkgever als ze daardoor minder verdienen. Of de inschakeling van oudere werknemers bij de opleiding van nieuwe collega's.

Slimmer gaan werken

Oudere collega's en hun ervaring kunnen een zegen zijn voor ondernemingen. ACV-afgevaardigden willen dat deze collega's maximaal ingezet worden om nieuwe collega's op te leiden en te coachen. Zo wordt hun ervaring en de kennis die ze opgedaan hebben ten volle gebruikt en gewaardeerd. 

Personalization