Duurzaam ondernemen

Het ACV waakt er over dat ondernemingen en organisaties de wet naleven, milieurisico’s preventief aanpakken en inzetten op duurzame productiemethodes #socialeverkiezingen2020

Overleg rond milieu

De toekomst van ondernemingen én van onze tewerkstelling wordt mee bepaald door de aandacht en zorg voor het milieu.

De ACV-afgevaardigden vragen dan ook volledige en open informatie over het milieubeleid (vergunningen, investeringen, milieujaarverslag,...) in hun onderneming of organisatie. Zo kunnen ze goede adviezen en voorstellen doen. 

Communicatie met de omgeving rond milieu

Het belang dat ondernemingen en organisaties hechten aan milieu is bepalend voor het voortbestaan ervan en dus voor de werk- en inkomenszekerheid.

Daarom willen ACV-afgevaardigden dat buren met hun klachten over milieuhinder (lawaai, stof, verkeer,...) bij de onderneming terecht kunnen. En dat die klachten ernstig genomen worden. Ondernemingen moeten op hun beurt ook de buurt informeren over zijn milieu-inspanningen. De ACV-ploeg wil betrokken worden bij dit gesprek met de omgeving.

Rationeel gebruik van energie en grondstoffen

Het is duidelijk dat we zuinig moeten zijn op ons leefmilieu, op onze planeet en op grondstoffen. De ACV-afgevaardigden zullen ijveren voor het uitvoeren van een onderzoek naar energieverbuik en voor het invoeren van maatregelen om het energreverbruik zoveel mogelijk te beperken. Ook inzake het gebruik van andere materialen (kantoorbenodigdheden, papier, grondstoffen) zal het ACV aandringen op efficiëntie én zuinigheid.

Milieu en gezondheid

Er bestaat een duidelijk verband tussen milieuproblemen en de gezondheid en veiligheid van werknemers en buren van een onderneming. Daarom wil het ACV dat in ondernemingen al het mogelijke gedaan wordt om de uitstoot van schadelijke producten in water, lucht of bodem te beperken. En dat hinder zoals lawaai, stofontwikkeling, stank als gevolg van de activiteiten zoveel mogelijk beperkt wordt. Indien gevreesd wordt voor gezondheidsrisico's moet er een opvolgsysteem voor de gezondheidstoestand van werknemers en buren opgezet worden.

Personalization