Wat zijn sociale verkiezingen?

#socialeverkiezingen2020 #stem2 #stemacv

Wat zijn sociale verkiezingen?

Van 16  tot en met 29 november 2020 zijn er sociale verkiezingen. Dan kiezen werknemers in heel België hun afgevaardigden voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW of Comité PB) en de Ondernemingsraad (OR). 

Waarom zijn ze zo belangrijk?

Erg belangrijke verkiezingen dus, want het gaat over de representatie van alle werknemers.   Je kiest wie jou vertegenwoordigt in het sociaal overleg binnen jouw onderneming of organisatie.

Je kiest wie je en jouw belangen de komende 4 jaar vertegenwoordigt in de belangrijkste overlegorganen binnen je bedrijf of organisatie. Dat zijn dus het Comité PB en de OR.  Daar zetten de afgevaardigden of delegees zich in voor onder meer betere arbeidsvoorwaarden of welzijn op het werk.

In het Comité PB en de OR zitten evenveel vertegenwoordigers van de werkgever als van de werknemers. De directie kiest de werkgeversvertegenwoordigers, de werknemersvertegenwoordigers worden verkozen voor een mandaat van 4 jaar en worden voorgedragen door de vakbonden die aanwezig zijn in het bedrijf.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Personalization