Waarom gaan stemmen bij de sociale verkiezingen in november?

#socialeverkiezingen2020 #stem2 #stemacv

Tussen 16 en 29 november kan JIJ bij de sociale verkiezingen je stem uitbrengen en mee beslissen wie jou en je collega's de komende 4 jaar op het werk zal vertegenwoordigen!

Belang sociale verkiezingen

Sociaal overleg maakt een groot verschil!

Soms krijg je al eens het (foute) argument te horen dat sociaal overleg in ondernemingen weinig oplevert. Het is toch de werkgever die uiteindelijk beslist. Niet de werknemers, het comité of de ondernemingsraad. 

De feiten en cijfers bewijzen het tegendeel. Overleg maakt weldegelijk het verschil. Wetenschappelijk onderzoek toont dat aan op basis van de officiële jaarrekeningen en balansen die ondernemingen neerleggen bij de Nationale Bank.

In ondernemingen met sociaal overleg:

  • Zijn de gemiddelde bruto jaarlonen gemiddeld meer dan 5.000 euro hoger dan in vergelijkbare ondernemingen waar geen sociale verkiezingen worden gehouden.
  • Krijgen veel meer werknemers de kans om een opleiding te volgen. Het verschil loopt op van 10% tot zelfs 30% in bepaalde sectoren.
  • Is de werkzekerheid groter: er is meer vast werk, minder tijdelijk werk, minder interim, en er vallen minder ontslagen.
  • Is de loonkloof kleiner, er zijn bijvoorbeeld minder verschillen tussen de lonen van mannen en vrouwen. 
  • Is er meer aandacht voor welzijn op het werk en gebeuren minder arbeidsongevallen.
  • Tot slot zien we het verschil tussen ondernemingen met en zonder sociaal overleg weerspiegeld in de arbeidsrechtbanken.

Tot 75% of meer van de gerechtelijke procedures die het ACV start, loopt tegen werkgevers waar er geen sociaal overleg is binnen het bedrijf.  Wat geregeld wordt in de rechtbank, kan men in ondernemingen met sociaal overleg doorgaans oplossen in onderling overleg. Dat gaat sneller. En is beter voor de werknemers en werkgever.  

Lees ook: 'Een vakbond op de werkplek maakt het verschil' (Knack, 16 november 2020)

Representatie

Voor werknemers zijn het erg belangrijke verkiezingen.  Je kiest wie je en jouw belangen en de komende 4 jaar verdedigt en voor je rechten opkomt.  Je kiest namelijk wie jou vertegenwoordigt in de belangrijkste overlegorganen binnen je bedrijf of organisatie:  het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW of Comité PB) en de Ondernemingsraad (OR).  

De vakbondsafgevaardigden worden rechtstreeks en democratisch verkozen.  Binnen het sociaal overleg zijn zij bij uitstek de spreekbuis voor hun collega's. In de onderneming vergroten ze het draagvlak voor veiligere werkplekken, betere werkomstandigheden, welzijn op het werk, minder stress en een goed evenwicht tussen werk en privé.

De sociale verkiezingen zijn dus een belangrijke oefening in de democratie, zowel voor werknemers als voor het ACV. 

Personalization