Zijn er sociale verkiezingen in mijn bedrijf of organisatie?

#socialeverkiezingen2020 #stem2 #stemacv

Sociale verkiezingen vanaf 50 werknemers

In een onderneming of organisatie met minstens 50 werknemers moet een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (Comité PB) worden verkozen. Vanaf 100 werknemers moet men ook een Ondernemingsraad (OR) oprichten. Onder bepaalde voorwaarden geldt dit ook voor een groep van samenhangende, kleinere ondernemingen die samengevoegd ook minstens aan 50 of 100 werknemers komen.

Informatie over sociale verkiezingen

De werkgever is verplicht om de de nodige (schriftelijke) informatie geven. Zijn er verkiezingen in je bedrijf, dan word je van de verschillende stappen in de verkiezingsprocedure op de hoogte gehouden, zoals:

  • informatie over overlegorganen waarvoor je afgevaardigden kan kiezen en het aantal mandaten dat er te verdelen zijn
  • de oproepingsbrief met praktische informatie die je ontvangt over onder meer het tijdstip en manier waarop je kan stemmen

Personalization