Wat is de rol van afgevaardigden?

#socialeverkiezingen2020 #stem2 #stemacv

In november kies jij bij de sociale verkiezingen de nieuwe afgevaardigden of delegees in je bedrijf.  Eens verkozen komen zij op voor jouw belangen en rechten binnen de onderneming of organisatie.

Een afgevaardigde doet dit binnen het sociaal overleg, of de organen waar werkgevers en werknemers samenkomen.  Dit zijn het Comité PB en de Ondernemingsraad (OR).

Comité PB

Een onderneming of organisatie met minstens 50 werknemers moet een Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (Comité PB of CPBW) verkiezen. Het Comité PB heeft als opdracht om het welzijn op het werk te verzekeren en ervoor te zorgen dat iedereen kan werken onder veilige en gezonde werkomstandigheden. 

Hier kan je als afgevaardigde onder meer werken aan:

 • Een correcte toepassing van de wetgeving over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.
 • Het voorkomen van arbeidsongevallen, beroepsziekten, stress en veiligheidsproblemen, pesten.
 • Het verbeteren van de werkomstandigheden, mobiliteit, ...
 • Het goed functioneren van de preventiediensten (veiligheidsdienst, arbeidsgeneeskundige dienst).
 • Een correcte toepassing van de milieuwetgeving, brandveiligheid.
 • De uitwerking van een beleid rond stress, psychosociale risico's, maar ook rond thema's als alcohol op het werk, oudere werknemers, …
 • Als afgevaardigde ben je ook de spreekbuis van je collega’s: je vangt hun eventuele klachten op, en je bespreekt hun vragen en voorstellen met de directie.

Ondernemingsraad

Een onderneming of organisatie met minstens 100 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) oprichten. De OR vergadert maandelijks en heeft recht op informatie, toezicht en advies. Daarnaast heeft de OR een beperkte beslissingsbevoegdheid inzake sociale ondernemingsaspecten. Zo beslist de OR onder meer over:

 • het arbeidsreglement
 • de collectieve vakantiedagen
 • de uurroosters
 •  ...

Een belangrijke bevoegdheid van de OR is het informatierecht over de economische en financiële toestand van de onderneming of organisatie. Zo verkrijg je op regelmatige tijdstippen informatie over de financiële situatie, het personeelsbestand, de productiviteit of de toekomstperspectieven van het bedrijf.

 

Personalization