Hoe coronaproof stemmen bij de sociale verkiezingen?

#socialeverkiezingen2020 #stem2 #stemacv

Je werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers. Hij is verplicht om preventiemaatregelen te nemen zodat iedereen veilig en gezond kan werken, en in het geval van de sociale verkiezingen, veilig kan stemmen. 

Stemmen in het stemlokaal

De werkgever staat in voor de veiligheid.  Volgende maatregelen moeten minimaal in acht genomen worden:

  • Openingsuren moeten ruim genoeg zijn zodat de stemming gespreid kan verlopen.
  • Het aantal kiezers per stemlokaal moet beperkt zijn.
  • Materiaal moet regelmatig worden gereinigd.  Denk aan de potloden, schermen, stemhokjes,… Dit geldt dus zowel voor stemmen op papier, als stemmen op een stemcomputer.
  • Bij stemmen op papier mogen kiezers geen eigen schrijfmateriaal gebruiken. Dit kan er toe leiden dat een stem gelinkt wordt aan een kiezer en deze stem ongeldig wordt verklaard. De werkgever kan wel voor elke kiezer eenzelfde persoonlijk potlood voorzien. 

Ga je stemmen, dan zal je in het stemlokaal de algemene richtlijnen moeten volgen: 

  • Hou minstens 1,5m afstand van andere kiezers.
  • Pas strikte hygiënemaatregelen toe.  Er kan gevraagd worden om je handen te ontsmetten.
  • Draag een mondmasker.

Militant? Ja kan er mee op toezien dat alles veilig verloopt. Maak hiervoor gebruik van de checklist coronaproof fysiek stemmen (pdf).

Stemmen per brief

In veel ondernemingen kan je je stem per brief kan uitbrengen en hoef je je niet tot het stemlokaal begeven.  Door de coronacrisis is de procedure ook versoepeld, zie ons actuabericht van 28 oktober 2020. 

Dat kan als je werkgever en vakbondsafvaardiging hierover een akkoord hebben.  Is dit het geval, dan krijg je bij de oproepingsbrief hierover de nodige uitleg.

Bekijk alvast ook onze videoHoe je stem uitbrengen per brief of download de overzichtelijke pdf 'Hoe stemmen per brief?'.

 

Elektronisch stemmen vanop de gebruikelijke werkpost

Een andere manier om veilig te stemmen, is om kiezers vanop hun gebruikelijke werkpost te laten stemmen. Denk hier aan kiezers die een eigen werkcomputer hebben en vanop hun bureau of zelfs van thuis uit via een beveiligde verbinding kunnen stemmen.

Ook hierover moet een akkoord zijn tussen werkgever en vakbonden. Is dit het geval, dan krijg je bij de oproepingsbrief hierover de nodige uitleg.

Net als bij stemmen per brief is de procedure dit jaar versoepeld, zie ons actuabericht van 28 oktober 2020. 

Personalization