Hoe coronaproof stemmen?

Je werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers. Hij is verplicht om preventiemaatregelen te nemen zodat iedereen veilig en gezond kan werken, en in het geval van de sociale verkiezingen, veilig kan stemmen. 

Stemmen in het stemlokaal

De werkgever staat in voor de veiligheid.  Volgende maatregelen moeten minimaal in acht genomen worden:

  • Openingsuren moeten ruim genoeg zijn zodat de stemming gespreid kan verlopen.
  • Het aantal kiezers per stemlokaal moet beperkt zijn.
  • Materiaal moet regelmatig worden gereinigd.  Denk aan de potloden, schermen, stemhokjes,… Dit geldt dus zowel voor stemmen op papier, als stemmen op een stemcomputer.
  • Bij stemmen op papier mogen kiezers geen eigen schrijfmateriaal gebruiken. Dit kan er toe leiden dat een stem gelinkt wordt aan een kiezer en deze stem ongeldig wordt verklaard. De werkgever kan wel voor elke kiezer eenzelfde persoonlijk potlood voorzien. 

Ga je stemmen, dan zal je in het stemlokaal de algemene richtlijnen moeten volgen: 

  • Hou minstens 1,5m afstand van andere kiezers.
  • Pas strikte hygiënemaatregelen toe.  Er kan gevraagd worden om je handen te ontsmetten.
  • Draag een mondmasker.
     

Stemmen per brief

Het zou kunnen dat je je stem per brief kan uitbrengen en je niet tot het stemlokaal hoeft te begeven.

Dat kan als je werkgever en vakbondsafvaardiging hierover een akkoord hebben.  Is dit het geval, dan krijg je bij de oproepingsbrief hierover de nodige uitleg.

Bekijk alvast ook onze video:  Hoe je stem uitbrengen per brief.

 

Elektronisch stemmen vanop de gebruikelijke werkpost

Een andere manier om veilig te stemmen, is om kiezers vanop hun gebruikelijke werkpost te laten stemmen. Denk hier aan kiezers die een eigen werkcomputer hebben en vanop hun bureau of zelfs van thuis uit via een beveiligde verbinding kunnen stemmen.

Ook hierover moet een akkoord zijn tussen werkgever en vakbonden. Is dit het geval, dan krijg je bij de oproepingsbrief hierover de nodige uitleg.

Personalization