Wetgeving en kalender

De sociale verkiezingen zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis.  Ze zullen plaatsvinden tussen 16 en 29 november 2020. 

Handleiding wetgeving sociale verkiezingen 2020 (pdf) voor een volledig overzicht:

 • Basisbegrippen
 • Draaiboek sociale verkiezingen
 • Na de verkiezingen
 • Wetteksten en overheidsbrochures

Vakbeweging nr.909 (pfd) voor een antwoord op vragen zoals:

 • Hoe wordt de verkiezingsdatum bepaald?
 • Hoeveel mandaten zijn er en hoe worden ze verdeeld?
 • Wat zijn de voorwaarden om kandidaat te zijn?

Bescherming en faciliteiten (pdf)het statuut van personeelsafgevaardigden, vakbondsafgevaardigden en kandidaten sociale verkiezingen:

 • Bescherming van personeelsafgevaardigden en vakbondsafgevaardigden
 • Werkingsmogelijkheden van de afgevaardigden
 • Uitreksels van specifieke wetgeving zoals de bijzondere ontslagregelingswet

Wetgeving gestemd op 13 maart 2019

Op 13 maart stemde de commissie sociale zaken van het federaal parlement de wetgeving sociale verkiezingen. Nieuw zijn:

 • het stemrecht voor uitzendkrachten
 • schrapping van het register voor uitzendkrachten
 • versoepeling van het elektronisch stemmen.

 

Stemrecht voor uitzendkrachten

Dankzij de campagne van het ACV krijgen uitzendkrachten in 2020 stemrecht in het bedrijf waar ze effectief aan de slag zijn.  Aan het stemrecht zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • Uitzendkrachten moeten tussen 1 augustus 2019 en dag X drie maanden, of in geval van onderbroken tewerkstelling, 65 arbeidsdagen hebben gewerkt.
 • Én tussen dag X en Y-13/X+77 moeten ze minstens 26 dagen hebben gewerkt.
Schrapping register voor uitzendkrachten

Opgelet! Vraagt je werkgever tijdens de volgende ondernemingsraad om unaniem vast te stellen dat de drempel van 100 werknemers werd overschreden, dan was hij niet verplicht om tussen 1 april en 30 juni 2019 een register voor uitzendkrachten bij te houden. Wanneer er geen register werd bijgehouden, kunnen de uitzendkrachten er achteraf niet meer worden bijgeteld.

 

Versoepeling elektronisch stemmen

De sociale verkiezingen van 2020 gaan gepaard met een versoepeling van het elektronisch stemmen. Al sinds 2012 is het mogelijk om elektronisch te stemmen in de onderneming, mits de vakbondsafgevaardigden hiermee akkoord gaan. Voor deze verkiezingen zal het ook mogelijk zijn voor werknemers om vanaf hun gebruikelijke werkplek te stemmen zonder naar het stembureau te hoeven gaan.

Afspraken hierover zullen moeten worden gemaakt in het Comité PB, in de ondernemingsraad of tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging.

Een unaniem akkoord is niet langer nodig

Tot de laatste sociale verkiezingen was een unaniem akkoord vereist van het Comité PB, de OR of met de vakbondsafvaardiging om het elektronisch stemmen mogelijk te maken.

Nu is een eenvoudige beslissing voldoende. Unanimiteit is niet langer nodig. Om een besluit als geldig te beschouwen, moet daarom het huishoudelijk reglement van het betrokken orgaan worden geraadpleegd. Als er geen huishoudelijk reglement is of als er geen regels zijn voor het nemen van een geldige beslissing, is in het overlegorgaan nog steeds eenparigheid van stemmen vereist.

Elektronisch stemmen is dus alleen mogelijk als er een vertegenwoordiging van de vakbond is in de onderneming. Geen vakbond = geen elektronische stemming.

Wat het principeakkoord verder moet inhouden, lees je in Vakbeweging nr.917 (pdf).

 

  More Info

 • Wetgeving sociale verkiezingen gestemd (Vakbeweging nr.901, 30 maart 2019)
 • Elektronisch stemmen bij de sociale verkiezingen (Vakbeweging nr.917, 30 januari 2020)
 • Personalization