Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Wisselende weekregimes: hoe er aan beginnen?

Voltijdse werknemers krijgen het recht om de ene week meer en de andere week minder te presteren

Voltijdse werknemers krijgen door de arbeidsdeal het recht om aan hun werkgever te vragen de ene week meer en de andere week minder te presteren. Hierdoor kan de werkgever meer rekening houden met de persoonlijke situatie van de werknemer, bijvoorbeeld in het geval van co-ouderschap. 

Dergelijke wisselende weekregimes moeten in cyclussen van 2 opeenvolgende weken georganiseerd worden, waarbij de meerprestaties in de ene week tot 9 uur per dag en tot 45 uur per week, onmiddellijk gecompenseerd worden door minprestaties in de andere week. De normale wekelijkse arbeidsduur moet dus over een periode van 2 weken gewaarborgd blijven. Een “week” is in dit kader een periode van 7 opeenvolgende dagen, die niet noodzakelijk moet lopen van maandag tot zondag. De cyclus kan in twee gevallen ook over een periode van 4 opeenvolgende weken georganiseerd worden: in het derde trimester (met de bedoeling om rekening te kunnen houden met de schoolvakanties), alsook daarbuiten, om rekening te houden met een onvoorziene gebeurtenis. 

Het arbeidsreglement moet worden aangepast om zo’n wisselend weekregime voor voltijdse werknemers mogelijk te maken. Bij de wijziging van het arbeidsreglement kan ook voorzien worden om iets vergelijkbaars in te voeren voor deeltijdse werknemers, door ook voor deeltijdse werknemers uurroosters te voorzien met een gelijkaardig ritme.

De werknemer die in een flexibel weekregime werkt kan zowel normale als vrijwillige overuren presteren. De vrijwillige overuren zijn wel enkel mogelijk in de weken van meerprestaties.

Recht om te vragen

De werknemer heeft het recht om een dergelijk wisselend weekregime te vragen. De werknemer vraagt dit schriftelijk – bijvoorbeeld via e-mail – voor een hernieuwbare periode van maximaal 6 maanden. Als de werkgever hiermee akkoord gaat, maakt die hiervoor een bijlage aan de arbeidsovereenkomst op. De werkgever kan de aanvraag ook weigeren

Die weigering moet dan wel binnen de maand na het verzoek van de werknemer schriftelijk meegedeeld worden aan de werknemer, met verduidelijking van de reden. Dit kan bijvoorbeeld zijn om organisatorische redenen, omdat de functie in een wisselwerkweek niet mogelijk is, of het verzekeren van de continuïteit van de onderneming.

De werknemer heeft het recht om het wisselend weekregime vroegtijdig stop te zetten om zo zijn oorspronkelijke arbeidsregeling te hervatten. Hij moet dan wel de werkgever hiervan twee weken voor de start van een nieuwe cyclus op de hoogte brengen.

Aandachtspunten

Zoals al aangeven, geldt de regeling enkel voor voltijdse werknemers. Niettemin kan het zinvol zijn om bij een aanpassing van het arbeidsreglement, gelijkaardige, wisselende uurroosters te voorzien voor deeltijdse werknemers. Ook voor de voltijdse werknemers is het zo dat aanvragen enkel gehonoreerd kunnen worden binnen het kader van hetgeen voorzien is binnen het arbeidsreglement. Bij de aanpassing van het arbeidsreglement wordt dus best niet over één nacht ijs gegaan. 

Tweede aandachtspunt: het toepassen van een dergelijke wisselende werkweek kan ervoor zorgen dat de werknemer niet langer 5 dagen per week werkt, bijvoorbeeld binnen de cyclus van 4 weken. Hierdoor kan de werknemer nadien in de problemen komen wanneer die een 1/5-vermindering tijdskrediet zou aanvragen. Om dit te vermijden, vermeldt de werknemer bij de aanvraag dat deze tevens kadert binnen het recht om een flexibele werkregeling te vragen, zoals voorzien in cao nr. 162 van de Nationale Arbeidsraad. (zie Vakbeweging nr. 972) Hierdoor wordt dan de periode gewerkt in wisselende weekregimes geneutraliseerd binnen het tijdskrediet.

Ten slotte: de werkgever moet, wanneer hierom gevraagd, een kopie van de bijlages aan de arbeidsovereenkomst bezorgen aan het Comité PB of, als die er niet is, aan de vakbondsafvaardiging. Een goede mogelijkheid om het (niet-)gebruik ervan in de onderneming ter sprake te brengen.

Deze regeling trad, samen met de gelijkaardige maatregel over de vrijwillige vierdagenweek (zie Vakbeweging nr. 973), in werking op 20 november 2022.

Benieuwd naar meer?

Dit artikel verscheen in de nieuwste Vakbeweging, klik door en lees snel verder!

Lees verder in Vakbeweging

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.