Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Onwerkbaarheid van de loonnormwet opnieuw bewezen

De regering weigert loonsverhogingen voor werknemers in de privésector en de autonome overheidsbedrijven. Als doekje voor het bloeden komt er een energiepremie.

Doekje voor het bloeden

Ook bij vorige IPA ronde werd bepaald dat werknemers in bedrijven die het goed deden tijdens de coronapandemie een cheque van maximaal 500 euro konden krijgen. Uiteindelijk kreeg  amper de helft van de werknemers in de privésector, zo’n 1,5 miljoen mensen, een coronapremie van slechts  gemiddeld 280 euro. De criteria voor de toekenning van de energiepremie zijn nu nog een pak strenger...

Het ACV ziet ook andere problemen met deze premie. De energiepremie is ten eerste niet bruto, dus er worden geen sociale rechten mee opgebouwd en het brengt minder op voor de sociale zekerheid.

Het is ook slechts een eenmalige premie, terwijl werknemers recht hebben op een structurele verbetering. Hoe welgekomen ook, het blijft een doekje voor het bloeden. Zelfs als mensen deze premie zouden krijgen, blijft voor hen “de maand nog altijd veel  te lang voor hun loon”.

ACV eist vrije onderhandelingen brutolonen

Deze energiepremie bewijst opnieuw de onrechtvaardigheid van de loonnormwet. Met deze premie onderstreept  de regering zelf de onwerkbaarheid van de loonnormwet.

Het ACV blijft daarom hameren op de noodzaak van wetgeving die onderhandelde loonstijgingen mogelijk maakt. Het ACV wil vrij over brutolonen kunnen onderhandelen. De IAO tikt België ook stevig op de vingers  voor het gebrek aan vrije loononderhandelingen.

Geld welvaartsenveloppe vrijgemaakt

Het is positief dat de regering eindelijk het geld voor de welvaartsenveloppe vrijmaakt. Dat budget moet nu zo snel mogelijk naar de mensen met de laagste pensioen en uitkeringen; zij hebben het heel erg moeilijk.

Maar het ACV betreurt dat de regering bij oude recepten blijft zweren, zoals het blinde geloof dat de werkloosheidsuitkeringen te hoog zijn. Heel wat werkloosheidsuitkeringen bevinden zich nu al onder de Europese armoedegrens! Volgens cijfers van Eurostat leeft de helft van alle werklozen tussen de 18 en 64 jaar in ons land van een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt.

Een recent rapport van de RVA toont aan dat werklozen financieel straffen géén effect heeft op de uitstroom naar werk. Bovendien komt de beschermingsfunctie van de werkloosheidsuitkering alsmaar meer onder druk. Je kan mensen niet met de financiële roe naar nieuw werk jagen , maar men moet drempels wegwerken die langdurig werklozen ondervinden.

De beslissing om het minimumloon te verhogen is goed, maar het is onaanvaardbaar dat dit blijkbaar enkel kan door op de laagste uitkeringen te besparen. Dit is het herverdelen van armoede en miserie. 

Acties tot eind maart 2023

Omdat koopkracht cruciaal is, zullen er acties volgen in de komende maanden. Het ACV acties dekt deze acties alvast tot einde maart. Om de druk te verhogen voor een echt werkbaar prijsplafond zal er ook op 16 december een actie in gemeenschappelijk vakbondsfront komen tijdens de Europese top.

 

Blijf op de hoogte via www.hetacv.be/actie!

Lees het persbericht van 29 november 2022 'Onwerkbaarheid van de loonnormwet opnieuw bewezen' (pdf)