Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Personeelstekort in de ouderenzorg: investeringen in plaats van flexi-jobs!

©Shutterstock

In de Pano-reportage van woensdag 19 oktober over het hoge gebruik van anti-psychotica-medicatie in woonzorgcentra werden verschillende oorzaken als verklaring aangebracht. Zo gaat het onder andere over het grote personeelstekort, de hoge werkdruk en over het gebrek aan tijd dat daarmee gepaard gaat.

Er liggen drie maatregelen klaar die op korte termijn een verschil kunnen maken en het personeelstekort niet verder laten ontsporen en zelfs milderen.

  1. Gelijk loon voor gelijk werk. Er blijft een loonverschil tussen wie werkt in een ziekenhuis of de thuisverpleging en wie werkt in de Vlaamse ouderenzorg. Het is nochtans cruciaal voor de woonzorgcentra om dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden te kunnen aanbieden om voldoende personeel te kunnen aantrekken. We roepen de Vlaamse regering op om snel werk te maken van het verhogen van de eindejaarspremie en het overleg hierover zonder uitstel te starten.
  2. In het laatste sociaal akkoord kwamen de overheid en de sociale partners overeen om een opleiding op de werkvloer voor logistiek assistenten in de zorg op te starten. We roepen de Vlaamse Regering op om het sociaal overleg over de concrete modaliteiten niet op de lange baan te schuiven.
  3. Meer uren voor de deeltijds werkenden: geef de vele deeltijds werkende personeelsleden de contractverhoging waar ze om vragen. Achtentwintig procent van de personeelsleden die deeltijds werken in de zorg vroegen al aan hun werkgever om meer uren te mogen werken of om een voltijdse job voor onbepaalde duur te krijgen. Dat blijkt uit onze bevraging van februari van dit jaar. Van die groep kreeg 41 procent uiteindelijk meer uren, de overige 59 procent zag hun vraag geweigerd. Trekken we deze cijfers door, dan gaat het over 23 tot 30.000 werknemers voor alle zorgsectoren waarvan 1/3e in de ouderenzorg (bijna 10.000 werknemers). We roepen de werkgevers op om de sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst hierover snel te ondertekenen en in alle woonzorgcentra werk te maken van de uitvoering ervan.

Duurzame tewerkstelling is beter dan laag betaalde en onzekere flexi-jobs. Terwijl de sector nood heeft aan een perspectief op lange termijn heeft de federale regering beslist om flexi-jobs mogelijk te maken in zorgsectoren, behalve voor de zorgberoepen zoals verpleegkundigen. De nadelen van flexi-jobs wegen niet op tegen de theoretische voordelen. Ouderen in woonzorgcentra hebben baat bij continuïteit en herkenbaarheid en niet steeds wisselende gezichten, werknemers zullen geen belastend en zwaar werk komen doen voor een minimumloon en deeltijdse personeelsleden zullen verdrongen worden en veroordeeld tot een lage arbeidsduur. ACV Puls vraagt dat Federale Regering deze beslissing onmiddellijk intrekt, want niémand zat hierop te wachten.