Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Meer rechten voor de rug

Op 28 april 2022, de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, eist het ACV meer aandacht en een beter wettelijk kader tegen de breed verspreide problematiek van musculoskeletale aandoeningen (MSA). De term MSA omvat een brede groep van gelijkaardige ziektes aan o.a. gewrichten en zenuwen, zoals verschot in de rug, een hernia, carpaal tunnel aan de pols, tendinitis of artrose. MSA is de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblematiek: 62% van de Belgische werknemers geeft aan last te hebben van één of meer MSA-gerelateerde gezondheidsproblemen. Bepaalde groepen, zoals arbeiders, vrouwen, en werknemers met een migratieachtergrond, hebben ook nog eens een duidelijk hoger MSA-risico dan gemiddeld. 

De MSA-cijfers zijn zeer hoog én dalen al jarenlang niet, wat betekent dat het huidig beleidskader en aanpak duidelijk onvoldoende is. In tegenstelling tot andere gezondheidsrisico’s op het werk, vormt ergonomie en MSA een opvallende lacune in onze huidige welzijnswetgeving. Het uiteindelijk gevolg van dit gebrekkig beleidskader is dat een derde van de langdurige zieken lijdt aan MSA, en slechts 58% van de werknemers met MSA acht het haalbaar om tot 60 jaar te blijven werken. Door de oorzaken van MSA onvoldoende op de werkplek tegen te gaan, organiseert het beleid zo zelf de instroom in langdurige ziekte. 

Nieuwe wetgeving

Daarom pleit het ACV ervoor om het gat in de welzijnswetgeving te dichten, door het invoeren van een specifiek luik rond MSA. Deze nieuwe wetgeving moet toelaten alle risico’s te identificeren, effectieve preventieve maatregelen te nemen, de preventieadviseur ergonomie een sterkere rol te geven en te zorgen voor meer werknemersinspraak. Als men deze aantoonbaar ziekmakende arbeid – zoals het langdurig werken in onnatuurlijke houdingen – niet aanpakt, is de hoge instroom van werknemers in langdurige ziekte onvermijdelijk.

MSA als beroepsziekte

Het ACV pleit er ook voor MSA sneller als beroepsziekte te erkennen. Een evaluatie en aanpassing van de erkenningsprocedure dient het momenteel opvallend laag aantal erkenningen aan te pakken. Er bestaat een enorm verschil tussen het aantal langdurig zieke werknemers met MSA (±150.000) en het aantal erkenningen van MSA als beroepsziekte (±1.500). 

 Meer informatie: Stijn Gryp, ACV Dienst Onderneming, 0497 99 59 30

Lees het persbericht van 28 april 2022 'Meer rechten voor de rug' (pdf)

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.