Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Vermijden dat door personeelstekorten de werkdruk nog verder oploopt

Werkgevers en vakbonden werden door de federale regering gevraagd om maatregelen uit te werken die er voor moeten zorgen dat de samenleving niet stilvalt door hoge ziektecijfers. Het belangrijkste is en blijft natuurlijk om in te zetten op preventie door strikte toepassing en naleving van de veiligheids- en gezondheidsregels in de ondernemingen en op een verstrenging bij stijgende besmettingscijfers. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Daarnaast is vrijdag ook een pakket aan bijkomende maatregelen uitgewerkt om in te grijpen bij dreigende personeelstekorten. Het ACV ondersteunt dit pakket omdat we willen vermijden dat door personeelstekorten de werkdruk nog verder oploopt. In moeilijke tijden moet iedereen die dat wil kunnen inspringen waar nodig. Tegelijk hopen we dat de gezondheidscijfers zodanig evolueren dat het niet nodig zal zijn om dit pakket in stelling te brengen. 

Belangrijk is dat in dit pakket geen maatregelen zitten die bijkomende inspanningen en nog meer flexibiliteit vragen aan mensen die al maanden zeer flexibel en hard werken om bedrijven en dienstverlening overeind te houden, dat zou totaal ongepast zijn. Dus niet nog eens extra overuren of langere ploegen. Deze maatregelen zorgen wel voor nieuwe, extra handen op de werkvloer waar het nodig is. Deze maatregelen gelden ook enkel voor een beperkte periode, tot eind februari. Het ACV benadrukt ook dat dit uitzonderlijke maatregelen voor uitzonderlijke tijden zijn, dus zonder enige verdere precedentswaarde. Daarnaast is het cruciaal dat mensen die inspringen omwille van de noodsituatie hiervoor later geen fiscale verrassingen gepresenteerd krijgen.

Het voorstel dat nu voorligt, omvat dat op vrijwillige basis: 

  • Tijdelijke werklozen aan de slag kunnen in een andere onderneming, met behoud van 75% van hun uitkering.
  • Mensen in tijdkrediet, landingsbanen of thematisch verlof tijdelijk opnieuw aan het werk gaan of meer arbeidsuren kunnen presteren met behoud van 75% van hun uitkering.
  • Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden niet beschouwd als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in zoverre het gaat om weekcontracten.
  • (Vervroegd) gepensioneerden opnieuw aan de slag kunnen met volledig behoud van hun pensioen.
  • Mensen met SWT in hun vroegere of andere onderneming aan de slag kunnen met behoud van 75% van hun uitkering en met behoud van de bedrijfstoeslag.
  • Asielzoekers en andere mensen die over een legale verblijfstitel (voorlopig of permanent) beschikken onmiddellijk aan de slag kunnen en geen 4 maanden meer moeten wachten.
  • Studenten kunnen maximaal 45 uren werken zonder dat dit meetelt in de teller van 475 uren, met neutralisering van het extra inkomen voor wat betreft bijvoorbeeld onder meer kinderbijslag en studiebeurzen.

Het ACV rekent op een correcte uitvoering door de regering van dit akkoord.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.