Verlenging van een aantal cao's in de chemiesector

 

ACV bouw - industrie en energie heeft een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) voor de chemiesector kunnen verlengen. Het gaat om de volgende cao's: 

  • De cao voor de toekenning van een aanvullende werkloosheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona tot 30/09/2021.
  • De cao tijdkrediet en landingsbanen (recht op een uitkering vanaf 55 jaar) tot 31/10/2021.
  • De cao's voor het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) tot 31/10/2021:
    • SWT voor werknemers met een zwaar beroep vanaf 60 jaar met 33 of 35 jaar loopbaan;
    • SWT voor werknemers met een lange loopbaan vanaf 60 jaar met 40 jaar loopbaan;
    • SWT voor werknemers met het statuut van mindervalide of met ernstige lichamelijke problemen vanaf 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar.

Opmerking: bij SWT blijft de vrijstelling van aanpaste beschikbaarheid mogelijk van 1/07/2021 tot 31/10/2021

In de chemiesector beginnen de komende dagen de sectorale onderhandelingen om onder andere deze overeenkomsten ook nog verder te verlengen na 31/10/2021.

Wij houden je verder op de hoogte over deze onderhandelingen.

Heb je nog vragen? ACVBIE en je syndicale afgevaardigden staan tot je beschikking voor verdere informatie!

Personalization