Uitwisseling is enorm waardevol

  
Vanaf 20 september 2021 trekken de ACV-militanten terug naar de klaslokalen van de ACV-Vormingsdienst in Hasselt. ‘Je kan niet geloven hoe blij wij zijn dat we opnieuw persoonlijk vorming kunnen geven,’ zegt Hanne. ‘Acht uur lang digitaal lesgeven, is kapotmakerij.’ Ook de militanten zullen er niet rouwig om zijn: 80% gaf in de evaluatie aan liever fysiek les te volgen. Dat bevestigt Michael: ‘Ik rij nog liever de afstand tot Hasselt dan opnieuw online vorming te moeten volgen.’

Dynamiek

Een werkjaar lang was het behelpen op de vormingsdienst van ACV Limburg. ‘We konden maar moeilijk een werkjaar lang geen vorming geven. Er zat niets anders op dan digitaal aan de slag te gaan,’ zegt Hanne. Dat bleek geen sinecure te zijn. Vooral sociale thema’s zijn moeilijk om digitaal aan de man te brengen. ‘In onze vorming ligt de nadruk op interactiviteit maar als je om beurt moet spreken, krijg je maar weinig dynamiek. Onze miltanten moeten ons echt wel graag gezien hebben dat ze dit 8 uren lang volhielden,’ lacht Hanne. Ook bracht het hele digitale gebeuren de nodige stress en drempels met zich mee. ‘Niet iedereen is voorzien van pc of laptop. Er zijn militanten die hele dagen vorming op de smartphone volgden.’

Uitwisseling

Ook Michael is meer dan enthousiast om terug naar Hasselt te gaan. ‘Ik kwam vorig jaar voor de eerste keer op bij de sociale verkiezingen. Dat was superspannend. Bij de eerste vormingssessie kwam ik met hele pagina’s volgeschreven buiten. Je denkt dat je veel weet maar dat is niet zo. Op de werkvloer spelen zoveel thema’s en problemen, er is zoveel dat je moet weten en kennen. Je leert dan ook veel bij van de ervaring en aanpak van anderen. Die uitwisseling is enorm waardevol.’ Niet enkel voor de militanten maar ook voor de vormingsmedewerkers. ‘De militanten geven ook vorming aan ons. Wij kennen de theorie maar de mensen op de vloer beleven de praktijk. In elk bedrijf gaat het er anders aan toe en toch zijn er ook weer zovele raakpunten.’

Kinderen

Hanne hoopt dan ook dat ze nooit meer digitaal vorming moet geven. ‘Er zijn teveel drempels, de afstand tussen de mensen is te groot en de communicatie is te eenzijdig . Iedereen heeft goed zijn plan getrokken maar ideaal is het niet. Hoewel we de kinderen die regelmatig in het scherm verschenen ook wel een beetje zullen missen,’ lacht Hanne.

Personalization