Slecht weer zorgt voor onzekerheid bij jobstudenten

De Infolijn Studentenarbeid van Jong ACV kreeg tijdens de zomervakantie 1.525 vragen en klachten te verwerken. Uit die vragen en klachten blijkt dat het slechte weer en de coronacrisis voor veel onzekerheid bij jobstudenten zorgden. 

Slecht weer

In de horeca leek het slechte weer zijn rol te spelen. De Infolijn Studentenarbeid van Jong ACV krijgt dagelijks klachten van jobstudenten die naar huis worden gestuurd voor het einde van hun shift. ‘Een jobstudent hoeft dit niet zomaar te aanvaarden’, zegt Nelis Jespers van Jong ACV. ‘Werkgevers hebben zich aan de vooropgestelde planning te houden. Jobstudenten kunnen dat opeisen, maar willen niet lastig doen en hebben vaak schrik om vervangen te worden. Heel wat jongeren verliezen hierdoor inkomen waarop ze gerekend hadden.’

Niet uitbetaald

‘Ik heb me deze zomer enorm verbaasd over het groot aantal jobstudenten die niet of niet correct uitbetaald wordt’, stelt Jespers nog. Vaak gaat het dan om problemen met interimkantoren. ‘Ze lopen de kantjes eraf en betalen bijvoorbeeld een feestdag pas uit wanneer een student hiernaar vraagt.’ 

Corona

In het kader van de relance keurde de Kamer last minute een aantal vrijstellingen goed waardoor jobstudenten deze zomer meer kunnen werken. Gepresteerde uren gaan in het derde kwartaal niet van de 475-urenteller en de kinderbijslag blijft behouden. Inkomen uit studentenarbeid in het derde kwartaal telt ook niet mee in de berekening van de bestaansmiddelen. Jobstudenten blijven daardoor langer ten laste van hun ouders.

Jespers: ‘Bij jobstudenten zorgde deze regeling en de gebrekkige communicatie errond vooral voor vragen en onzekerheid. Jongeren zijn niet op de hoogte, horen halve geruchten en komen dan bij ons terecht.’

Meer informatie: Nelis Jespers, Contact Infolijn Studentenarbeid, 0499 800 360

Bekijk het persbericht van 2 september 'Slecht weer zorgt voor onzekerheid bij jobstudenten' ook in pdf.

Personalization