ACV Openbare Diensten vraagt duidelijkheid over basisbereikbaarheid

Heipedia

ACV Openbare Diensten vraagt minister Lydia Peeters dringend om duidelijkheid in het dossier basisbereikbaarheid. Heel wat personeelsleden van De Lijn en de pachters worden nog steeds in het ongewisse gelaten over de toekomst van hun job.

Op donderdag 26 augustus stuurden wij per brief aan voogdijminister Lydia Peeters een vraag om duidelijkheid over de opstart van de basisbereikbaarheid (BBH), duidelijkheid die het personeel écht wel wil krijgen. 

De medewerkers van de belbuscentrale en het leerlingenvervoer weten al dat hun job verdwijnt. Ze weten alleen niet wanneer, en dat is geen fijne gedachte om elke dag mee te gaan werken. 

De onduidelijkheid heeft ook een impact op de chauffeurs in de minder dicht bewoonde gebieden van Vlaanderen. Denk maar aan West-Vlaanderen, Zuid-Oost-Vlaanderen en Limburg. Dat zijn de regio’s waar vandaag veel belbussen rondrijden. Ook voor die mensen, zowel bij De Lijn als bij de pachters, is het bang afwachten wat de toekomst zal brengen. Het is immers duidelijk dat zij zullen worden vervangen door goedkope taxibusjes of andere initiatieven. Het is zeer de vraag of De Lijn en/of de pachters van dat netwerk deel zullen uitmaken, en zo ja, welke arbeidsvoorwaarden er zullen voorgeschoteld worden aan het personeel. In april liet de minister weten dat de uitrol van de basisbereikbaarheid zou uitgesteld worden voor onbepaalde duur. 

We hebben (nog) geen rechtstreeks antwoord ontvangen van de minister. We lezen wel in de pers (Het Belang Van Limburg van 30 augustus) dat in de laatste ministerraad voor de zomer de gunning herbevestigd werd aan een Duits-Canadees bedrijf, ViaVan. Ook tegen die herbevestiging ging een van de andere kandidaten opnieuw naar de Raad Van State, maar deze keer zonder succes. De eis werd afgewezen. De minister wil in de komende weken ‘snelheid maken’ om het contract met ViaVan te sluiten. Ook daartegen zouden andere partijen dan nog naar de burgerlijke rechtbank kunnen stappen, maar dat heeft dan geen impact meer op de start van BBH.

Die start zal uiteindelijk toch nog ruim 1 jaar op zich laten wachten. De complexe software voor het project moet immers nog ontwikkeld worden. Een aantal parameters moeten zelfs nog vastgeklikt worden. De minister houdt voorlopig nog vast aan uiterlijk 1 januari 2023, hoewel dat op basis van info van achter de schermen ten vroegste in de tweede helft van 2023 realistisch is. En dan staan plots de verkiezingen voor de deur. Afwachten hoe daarmee zal worden omgegaan en of de politiek op dat moment de start zal durven nemen. Het risico is immers niet klein. 

Personalization