Wat is de mogelijke impact van de overstromingen op je werk en inkomen?

De zware overstromingen die ons land hebben geteisterd, eisten een grote materiële maar bovenal menselijke tol. Het ACV betuigt zijn steun aan alle slachtoffers die door deze ramp getroffen zijn. 

Naast vragen over mogelijke gevaren en materiële schade, heb je misschien vragen over de impact op de werksituatie. Enkele mogelijke scenario’s: 

Je vertrekt naar je werk, maar kan de werkplek niet of te laat bereiken?

Je vertrekt naar je werk, maar wordt onderweg geconfronteerd met onvoorziene mobiliteitsproblemen door de overstromingen (wegen zijn afgesloten, de treinverbinding is onderbroken, …) waardoor je niet of niet op tijd op je werk geraakt? Je hebt je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 

In dat geval moet je werkgever je het volledige loon voor die dag uitbetalen. 

Verlof om dwingende redenen

Het bedrijf of de onderneming waarvoor je werkt blijft open en actief. Je zou je werk kunnen uitvoeren op de werkplek of zou kunnen telewerken. Er is echter schade aan je huis door de overstromingen, of er dreigt schade, en je moet dringend maatregelen nemen om je eigendom zo goed mogelijk te beschermen. 

In dat geval kan je verlof om dwingende redenen nemen. Je brengt je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte van je afwezigheid. Opgelet: dit verlof is onbetaald, tenzij in jouw sector of onderneming andere afspraken gelden. 

Meer info vind je op onze pagina ‘verlof om dwingende redenen’

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Het bedrijf of de onderneming waarvoor je werkt, kan je niet tewerk stellen omdat je werkplek schade heeft opgelopen door de overstromingen. Telewerk of vervangwerk is niet mogelijk. Je werkgever heeft je hiervan op de hoogte gebracht.

Een andere mogelijkheid: 

Je kan onmogelijk op je werk geraken door de overstromingen (je privé-voertuig is beschadigd, het openbaar vervoer ligt stil, je kan je huis niet verlaten door de overstroming, …) of je kan je job als mobiele werknemer niet uitvoeren omdat het wegennet onbegaanbaar is en telewerk is niet mogelijk.

In deze gevallen is de werkgever niet wettelijk verplicht om je normale loon uit te betalen. Je werkgever kan tijdelijke werkloosheid door overmacht (voor bedienden) of tijdelijke werkloosheid door slecht weer (voor arbeiders) inroepen. Werknemers die door de werkgever zijn aangemeld, kunnen een uitkering ontvangen voor de niet-gewerkte dagen. 

Naar: CNE (Centrale Nationale des Employés)

Personalization