Aanvullende vergoeding is best bewaarde geheim

  
Nu het tij in de coronacrisis aan het keren is, de zon schijnt en de vrijheden lonken, herstelt ook de arbeidsmarkt zich. Het perfecte moment voor het ACV om Interim United, een gloednieuwe service voor interimmers, te lanceren.

Service

‘De situatie van een interimmer verschilt van die van een vaste werknemer,’ steekt Wesley Bammens van Interim United Limburg van wal. ‘Ze staan wel op dezelfde werkvloer maar behoren niet tot de vaste ploeg, ze hebben wel een contract maar de houdbaarheidsdatum is van korte duur. Onzekerheid is troef en van hun onwetendheid of terughoudendheid wordt soms al eens misbruik gemaakt. Interim United wil met een service op maat gereed staan voor deze werknemers en dit via allerlei online contactmogelijkheden waaronder een chat. 

Chat

‘Naar kantoren afzakken, telefoontjes plegen, in fysieke of digitale wachtrijen staan  … het lijkt minder en minder van deze tijd te zijn,’ zegt Wesley. ‘We hebben over een telefonisch service nagedacht maar uit een bevraging bleek dat amper iemand daarop zat te wachten. Mensen willen liever op één of andere manier 24 uren op 7 bij je terecht kunnen. En dus hebben we onze contactmogelijkheden uitgebreid. Naast de e-mail bestond er reeds een online interimcontactformulier voor vragen, klachten en problemen. Daarnaast komt en nu op gezette tijdstippen een chat waar je onmiddellijke antwoorden kan krijgen.’

Loon

Zijn de problemen in interimland dan zo prangend? ‘Tja, in een eigen Limburgse bevraging begin dit kalenderjaar gaf 27% van de bevraagde interimmers aan al eens problemen te hebben met het interimkantoor. Maar liefst 60% van de klachten ging over het loon, gevolgd door contractproblemen (45,8%), moeilijkheden bij ziekte (30%), de uitbetaling van feestdagen (21,70%) en het opnemen van vakantiedagen (19,20%).  

Vuistregel

De vuistregel: gelijk loon voor gelijk werk, blijft dus een moeilijke. ‘Interimmers moeten hetzelfde loon, alsook dezelfde voordelen en vergoedingen ontvangen als de vaste werknemer(s) in dezelfde functie. Zo eenvoudig is het,’ zegt Wesley. ‘Toch blijven heel wat interimmers minder loon ontvangen. In onze bevraging ging het om 37% van degenen die loonproblemen hadden. Daarnaast kon 11% en 9% fluiten naar zijn respectievelijke eco- en maaltijdcheques.’  

Geheim

De aanvullende vergoeding bij ziekte blijkt dan weer het best bewaarde geheim in de interimwereld te zijn. ‘De meeste interimmers zijn op de hoogte van het gewaarborgd loon. Hierop hebben ze recht wanneer ze ziek worden en ze langer dan 1 maand in dienst zijn bij hetzelfde interimkantoor zonder dat er een onderbreking van meer dan 7 kalenderdagen in hun prestaties is geweest,’ zegt Wesley. ‘Heb je bijvoorbeeld een weekcontract van maandag tot en met vrijdag en word je dinsdagavond ziek, dan moet je loon voor de komende 3 werkdagen uitbetaald worden op voorwaarde dat je tijdig je ziektebriefje aan je kantoor overmaakt.’

Vergoeding

‘Minder goed geweten is dat wanneer een interimmer na afloop van zijn contract ziek blijft en hij opnieuw een ziektebriefje overmaakt, hij recht heeft op een aanvullende vergoeding,’ aldus Wesley. Deze wordt betaald door het interimkantoor maximaal tot 30 dagen na de uitbetaling van de eerste dag van het gewaarborgd loon. ‘Extra voorwaarde is hier wel dat je ook minstens een maand bij dezelfde gebruikersfirma werkt,’ aldus Wesley.

Vaccinatieverlof

Als uitsmijter, eindigen we met coronanieuws. ‘Momenteel krijgen we heel wat vragen over het vaccinatieverlof, het wettelijk recht op betaald verlof voor vaccinatie,’ vertelt Wesley. ‘Alle werknemers moeten de nodige tijd krijgen om zich te laten vaccineren zonder loonverlies. Ook interimmers dus. Hoeveel tijd dit precies is, hangt af van de tijd die nodig is om je te verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, je te laten vaccineren en terug te keren. De werknemer moet voor die nodige tijd zijn normale loon doorbetaald krijgen,’ aldus Wesley. 

Uitpluizen

Zit je dus als interimmer met vragen? Wil je iets laten uitpluizen? Is de regelgeving je niet helemaal duidelijk? Heb je een klacht? Vanaf nu kan je daarvoor specifiek terecht bij Interim United. Check onze website voor alle contactmogelijkheden en linken naar andere handige pagina’s binnen onze website. 

Personalization