Drie opleidingstrajecten leiden ruim 900 werknemers naar de zorgsector

©Shutterstock

De coronacrisis heeft het personeelstekort in de zorgsector extra scherp gesteld. Vandaag zetten de sociale partners van de zorg- en welzijnssectoren het licht op voor drie opleidingsprojecten voor verpleegkundigen en zorgkundigen.

Géén betere dag dan de Dag van de Verpleegkundige, vandaag dus, om maar liefst 952 werknemers de kans bieden om een opleiding tot verpleegkundige of zorgkundige te laten starten. In september van dit jaar kunnen zij, met behoud van hun inkomen, die opleiding effectief aanvatten.

Olivier Remy (ACV Puls): “Het sociaal akkoord VIA 6 voor de Vlaamse zorg en welzijnssectoren en het Federaal sociaal akkoord dat we de voorbije maanden hebben afgesloten hebben twee grote speerpunten; lonen en extra personeel. De lonen van veel werknemers zullen in de komende maanden stijgen én er komen ongeveer 8.000 werknemers bij. In de Vlaamse zorg gaat het over ongeveer 3.800 werknemers en in de federale ziekenhuizen en thuisverpleging over ongeveer 4.500 bijkomende jobs. Deze opleidingsprojecten zijn belangrijke stap om ook in de komende jaren te blijven waarmaken dat er meer personeel kan werken om de werkdruk te verlagen en de zorg te blijven versterken.”

  • Via het project #kiesvoordezorg krijgen werknemers uit niet-zorgsectoren de kans tot hun carrière om te buigen naar de zorg en aan de slag te gaan als zorgkundige of verpleegkundige. Maar liefst 434 kandidaten kunnen dit jaar nog aan hun opleiding starten. Ze behouden tijdens de opleiding een wedde. Veel van deze werknemer-in-opleiding komen uit dienstenchequebedrijven, de horeca of de distributiesector. De financiering komt van het federale zorgpersoneelsfonds.
  • Het opleidingsproject voor verpleegkundigen bestaat al 15 jaar. Ook dit jaar kunnen werknemers uit ziekenhuizen en woonzorgcentra die hun loopbaan willen heroriënteren kiezen voor een opleiding verpleegkunde bachelor (A1), HBO5 (A2) of zorgkundige. Dit jaar kunnen 436 kandidaten starten aan hun opleiding verpleegkunde en 82 aan de opleiding zorgkundige. De voorbije jaren zijn via dit project bijna 3.000 verpleegkundigen afgestudeerd.
  • Via het traject IntegraZorg zullen 7 erkende vluchtelingen met een achtergrond in de zorg een diploma behalen dat aan de Europese regelgeving voldoet. Vorig jaar zijn al 12 erkende vluchtelingen gestart.

Meer informatie omtrent de verschillende projecten kan u vinden op deze webpagina’s:

Personalization