Voelen nood aan juiste informatie

Heidi Masschelein

Begin januari 2021 startte het ACV West-Vlaanderen met een ‘digitaal infokanaal’. Via dit kanaal kan je je inschrijven voor webinars over verschillende thema’s die de vakbond aanbiedt. Ondertussen gingen 18 webinars live met samen meer dan 1.200 deelnemers. ‘Dit bewijst dat mensen op zoek zijn naar betrouwbare, juiste informatie’, zegt Heidi Masschelein, diensthoofd bewegingswerk bij ACV West-Vlaanderen.

‘Voor de coronacrisis gaven we overal in de provincie infosessies. We hopen dat in de toekomst opnieuw te doen, maar ondertussen hebben we dus ook een online aanbod. Gezien de zeer goede evaluaties, zal dit aanbod na de pandemie wellicht ook blijven,’ gaat Heidi verder.

Interactie

Waarom dit een succes is, is volgens Heidi logisch: ‘we zitten in een onzekere tijd, mensen hebben veel vragen en willen zeker zijn dat de informatie klopt. Als ACV zijn wij een betrouwbare informatiebron. Pluspunt is dat in een webinar iemand de uitleg ook live geeft en dat deelnemers via de chat vragen kunnen stellen. Dat is iets helemaal anders dan de info te moeten lezen op een website en misschien niet zeker zijn of je alles wel correct interpreteert.’

Interessante wisselwerking

‘Dat zorgt voor een interessante wisselwerking’, gaat Heidi verder, ‘want zo krijgen wij niet alleen een goed zicht op de belangrijkste vragen waarmee de mensen zitten, maar ook b.v. welke misvattingen er nog bestaan. Daarnaast vroegen we b.v. de deelnemers in de webinar ontslag om aan te geven waarom ze de sessie volgden. Opvallend was dat één op de drie recent zijn ontslag kreeg of vreesde voor zijn ontslag.’

Ontslag

‘Via enkele vrijblijvende quizvraagjes peilen we aan het begin van de sessie naar de voorkennis van de deelnemers. Bij de webinar ontslag b.v. wist de overgrote meerderheid (78%) van de deelnemers dat een ontslag in onderling akkoord of een tegenopzegging doen, voor de wet een vrijwillig ontslag is. Dat wil zeggen dat je in deze gevallen – net zoals je zelf je ontslag geeft – niet of niet onmiddellijk recht hebt op werkloosheidsuitkeringen. Dat wanneer je zelf je ontslag geeft, je 13 weken moet werken bij een nieuwe werkgever vooraleer je – bij onvrijwillig ontslag – zonder problemen recht hebt op een werkloosheidsuitkering, wist dan slechts 46%. Dat is interessant voor ons, want zo kunnen we mensen gerichter informeren’, vertelt Heidi.

‘Door de wisselwerking, kunnen we gerichter informeren’
Heidi Masschelein, ACV West-Vlaanderen

 

Wegwijs opleidingen

‘Wat we b.v. ook zien via onze webinars rond werknemersopleidingen is dat ongeveer 37% van de deelnemers een opleiding wil volgen om een nieuwe job in een andere richting uit te oefenen en 26% om zichzelf binnen de eigen job te versterken. De overige deelnemers wilden een opleiding volgen om extra vaardigheden te ontwikkelen, die niet onmiddellijk in functie van een job stonden’, zegt Heidi. ‘1 op de 3 twijfelde door het mogelijke kostenplaatje en bijna evenveel mensen hadden zorgen over de combinatie arbeid/gezin tijdens de opleiding. Dit toont aan dat er weldegelijk goede ondersteuning, zoals b.v. via tijdskrediet, nodig is om mensen aan te moedigen zich bij te scholen. Levenslang leren is niet alleen nuttig voor de individuele werknemer, maar ook broodnodig voor de arbeidsmarkt.’

Positieve klanken

‘We zijn niet alleen tevreden over het aantal deelnemers. Die deelnemers geven via de evaluatie ook aan dat ze zelf tevreden tot heel tevreden zijn. Dat motiveert ons alleen maar om op dit spoor verder te werken’, aldus Heidi.


Een overzicht van alle geplande webinars vind je via ons digitaal infokanaal. Sommige voorbije webinars kan je integraal herbekijken (‘on demand’). Je vindt deze info eveneens op dit digitaal infokanaal.

 

Personalization