LafargeHolcim verwaarloost de belangen en levens van haar werknemers


ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) staat volledig achter de op 4 mei gelanceerde campagne van Building and Woodworkers International (BWI) tegen de schandelijke praktijken van cementmultinational LafargeHolcim, die in 70 landen bijna 67.000 werknemers tewerkstelt.

BWI, dat de belangen van meer dan 12 miljoen werknemers in de bouw- en houtsector verdedigt, betreurt de talrijke gevallen van mensenrechtenschendingen door de groep LafargeHolcim in de hele wereld.

Ondanks de aankondiging van haar "Ambition 0"-strategie, die gericht is op nul ongevallen op de werkplek, blijft het personeel van LafargeHolcim in gevaarlijke omstandigheden werken en verliezen sommige werknemers zelfs hun leven. De overgrote meerderheid van de slachtoffers zijn werknemers in onderaanneming of in dienst van derden.

ACVBIE en BWI roepen LafargeHolcim op om zich concreet in te zetten voor de rechten van werknemers en om:

  • De internationaal erkende gezondheids- en veiligheidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie te respecteren en ervoor te zorgen dat vakbonden toegang hebben tot werkplekken en deze kunnen inspecteren, terwijl werknemers onveilige banen kunnen weigeren.
  • De onderaanneming binnen het bedrijf te regelen en ervoor te zorgen dat de werknemers van onderaannemers en derden goed beschermd zijn, vooral tijdens de COVID-19-pandemie en in de periode erna.
  • Een sociale dimensie op te nemen in het klimaatveranderings- en digitaliseringsbeleid van de onderneming en te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en een rechtvaardige transitie.
  • De vakbonden overal ter wereld als legitieme partners te erkennen en een echte dialoog aan te gaan met het oog op de ondertekening van een wereldwijde kaderovereenkomst inzake werknemersrechten en gezondheid en veiligheid.

Personalization