ACV Limburg eist herziening parkeerbeleid Hasselt centrum

   
De Hasseltse gemeenteraad bevestigde onlangs het besluit van het schepencollege om de kost van de parking aan de Astridlaan gevoelig op te trekken van €2 naar €15 per dag. Met enige verbazing nam ACV Limburg daarvan akte. 

Een overleg tussen ACV Limburg en vertegenwoordigers van het stadsbestuur om tot een duurzame oplossing te komen voor een voorspelbaar probleem mocht niet baten. Tijdens dat overleg legde stad Hasselt een 6-maandelijks abonnement voor waaraan een prijskaart van €150 vasthangt zonder enige garantie op een parkeerplaats. Het alternatief was de shuttlebus vanaf de parking van de Alverberg of vanaf de carpoolparking Hasselt-Zuid. Voor wie in Hasselt werkt, betekent dit concreet een verlenging van het woon-werktraject met minstens 30 minuten per dag. Daarenboven is de frequentie van de bediening onvoldoende om de voorspelbare vraag op te vangen. Van beide parkings vertrekken tijdens de daluren (9.00-16.00u.) slechts 2 bussen per uur op onvoorspelbare tijdstippen. Tijdens de spitsuren (7.00-9.00u. en 16.00-18.00u.) wordt dit opgetrokken naar 3 tot 4 bussen per uur, eveneens op onvoorspelbare tijdstippen.

Het probleem stelt zich vooral voor de talrijke bezoekers van de organisaties in de stationsbuurt (RVA, Vlaams Huis, ACV Limburg en Gerechtsgebouw). In normale tijden ontvangt ACV Limburg alleen al meer dan 500 militanten per week voor zijn vorming (8 uur/dag). Tel daarbij nog eens 150 personeelsleden van verschillende organisaties die gehuisvest zijn in het Bewegingshuis en de diverse bezoekers die buiten de traditionele kantooruren naar onze hoofdzetel komen en je komt tot een té hoog aantal mensen die heel veel geld kwijt zijn aan parking. Dit zijn pesttarieven. 

Als vooraanstaande sociale organisatie kunnen wij onmogelijk begrijpen hoe deze beslissing past in een strategie om de stad attractief te maken voor niet-inwoners. ACV Limburg eist daarom een sociale en vooral een duurzame oplossing voor het parkeerprobleem in Hasselt centrum. 

Personalization