Toen is er iets geknapt

ACV Limburg

   
‘Ik verschoot zelf van mijn heftige reactie maar mijn stoppen sloegen gewoon door. Vanaf die moment escaleerde de situatie met alle gevolgen van dien.’ Aan het woord is Alex, slachtoffer van pesterijen op het werk. ‘Zelden komen dergelijke situaties nog goed, zeker als je er alleen voorstaat. De jonge gast, waarmee het allemaal begon, heeft het spijtig genoeg niet meer lang uitgehouden bij ons in het bedrijf. Ik probeer mezelf in te prenten dat ik sterk genoeg ben om mezelf daarboven te plaatsen.’

Mikpunt

Naar aanleiding van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk schenkt ACV Limburg een week lang aandacht aan psychosociale risico’s op de werkvloer ‘want ook stress, burn-out, pestgedrag, alcohol- en drugsmisbruik hebben hun impact op de veiligheid en het welzijn op de werkvloer,’ zegt Wesley Bammens, preventieadviseur bij ACV Limburg. ‘Door de hele situatie ben ik een tijdlang met tegenzin gaan werken en begon ik zelfs na 13 jaar opnieuw te roken,’ getuigt Alex. Alex is zeker niet de enige die met pesterijen op het werk te maken kreeg. Eén op 5 werknemers kan hierover meespreken. Door te reageren op pesterijen werd Alex zelf het mikpunt van de pester, hetgeen uiteindelijk leidde tot zijn overplaatsing naar een andere vestiging. 

Getuige

‘Ik had al een tijdlang het vermoeden van pestgedrag ten aanzien van een jonge kerel op leercontract. Op een gegeven moment was ikzelf getuige toen ik zag hoe in de eetzaal zijn stoel onder hem vandaan werd gestampt toen hij wilde gaan zitten. Met een non-verbale reactie gaf ik de pester te kennen wat ik daarvan vond waarop hij mij begon uit te dagen. Hoewel ik doorgaans mijn kalmte weet te bewaren, is er toen iets geknapt en pakte ik de pester fysiek aan.’

Vertrouwenspersoon

‘Als je het slachtoffer bent van pesterijen of je hebt weet van pestgedrag op het werk, is het best dat je meteen naar de vertrouwenspersoon in je bedrijf stapt. Dat kan een collega op het werk zijn maar in kleinere bedrijven is dat vaak iemand van een externe preventiedienst. Die informatie moet hoe dan ook duidelijk gecommuniceerd zijn aan het personeel,’ zegt Wesley. ‘Deze vertrouwenspersoon zal naar je verhaal luisteren, je advies geven en je opties overlopen.’

Te kijk

Daar liep het bij Alex in het bedrijf grondig mis. ‘In mijn ogen pakte de toenmalige preventieadviseur Psychosociale Aspecten de kwestie helemaal verkeerd aan. Toen het nog slechts om een vermoeden van pestgedrag ging, meldde ik dit op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk waarop de leidinggevende de externe preventie-adviseur PSA inschakelde. Tot daar verliep alles volgens het boekje. Maar in plaats van discreet te werk te gaan, nam ze de jonge gast in kwestie voor een gesprek apart in een lokaal met glazen wanden. Die kerel zat daar te kijk voor de hele werkvloer. Vanaf dat moment kreeg de pestkop mij in het vizier omdat ik hem had ‘aangegeven’. Na het eetzaalincident was het hek helemaal van de dam,’ vertelt Alex. 

Sporen

‘Dergelijke situaties zijn inderdaad zeer gevoelig,’ pikt Wesley daarop in. ‘Sowieso moet iedereen zich realiseren dat wanneer je verdere stappen wil ondernemen tegen pesterijen -of bij uitbreiding grensoverschrijdend gedrag- de anonimiteit de deur uit is. Dat zou uiteraard een persoonlijke keuze moeten zijn maar hoe dan ook laat dit zijn sporen na.’ Ook zo bij Alex. ‘Ik heb het daar een hele tijd moeilijk mee gehad. Nog niet zo zeer omdat ik werd overgeplaatst naar een andere vestiging. Ik wilde daar ook niet meer werken. Maar ik heb niet echt het gevoel dat er iets tegen de pester of tegen pesterijen in het algemeen is ondernomen. Misschien wilden de leidinggevenden geen beerput opentrekken. Hoe het ook zij, ook al dateert dit voorval van heel wat jaren geleden, je blijft met een wrang gevoel zitten.’

Podcast en webinar

Wil je meer weten over psychosociale problemen op het werk? Beluister het verhaal van Alex maar ook andere interessante gesprekken via de podcast van ACV Limburg op bit.ly/3uRCzM7.  Of neem deel aan onze webinar op dinsdag 27 april 2021 om 19.00u. en leer meer over de signalen bij psychosociale problemen, wat je eraan kan doen en wat de wetgeving erover zegt. Inschrijven kan gratis via bit.ly/31Uwkuq. Alle info vind je terug op activiteiten.acv-limburg.be

Personalization