Standpunt ACV Sporta rond de RSZ voor betaalde sportbeoefenaars

Al jaren is er sprake van een hervorming van het RSZ statuut voor betaalde sportbeoefenaars, meestal gebeurt dit naar aanleiding van artikels in de media die steevast gaan over grootverdieners in het voetbal. Al evenveel jaar werken wij mee aan werkgroepen binnen de politieke partijen om tot een hernieuwd gedragen RSZ statuut te komen, vooralsnog zonder succes.

Naar aanleiding van de beleidsverklaring van de huidige regering zijn alle sociale partners uit te sportsector in overleg gegaan om een voorstel tot hervorming naar de regering te doen, het voorstel dat uitgewerkt werd door de werkgevers vonden wij een goede aanzet doch konden wij het niet volledig onderschrijven omwille van een belangenconflict met de reguliere werknemersregeling. Maar als ACV sporta wensen wij ook te benadrukken dat een hervorming van het RSZ statuut geen eenvoudige zaak is, inderdaad de sporters betalen minder RSZ maar hebben daardoor ook geen recht op vakantiegeld; minder sociale uitkeringen (zoals nu in de covid periode)

Bovendien zijn niet alle sporters grootverdieners, het minimumloon voor een professionele sporter ligt op 21224 € bruto per jaar (geen recht op vakantiegeld, geen recht op eindejaarspremie,…), wij kunnen zelfs stellen dat 80% van onze sporters maar net boven het minimum betaald worden, als zij al een full time contract hebben. Waar we bovendien rekening moeten mee houden is dat in België de sportbeoefenaars bedienden zijn, in andere landen zijn dit veelal (altijd) zelfstandigen die factureren (hoeveel RSZ betalen die ?) en dat de “grootverdieners” meestal hun netto-eisen op tafel leggen t.a.v. het team/club, als de club of het team daardoor meer dient te betalen zal bij gelijkblijvend budget de “kleinverdiener” de dupe zijn want die zijn salaris zal verminderen.

Ook wij zijn natuurlijk niet blind voor het maatschappelijk debat en willen dit gerust aangaan met het beleid, met de sportfederaties en met de specialisten terzake om tot een overeenkomst te komen waarbij iedereen wint.  ACV Sporta gaat het debat niet uit de weg maar wil betrokken zijn bij het overleg om achteraf de scherven niet te dienen te lijmen.

Personalization