Paashaas brengt eitjes bij minister

Bart Reyns

ACV vraagt invoering van digitale taks

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg tijdens de paasvakantie bezoek van de paashaas. Die bood hem twee pakjes eieren aan. Het ene pakje kwam van een lokale handelaar die belastingen betaalt, het andere van een internetbedrijf dat amper belastingen betaalt. Het ACV vroeg aan de minister welke eieren hij het liefst lust.

Wat was de bedoeling van de actie?
Erik Van Laecke, expert fiscaliteit bij ACV: “We wilden met de overhandiging van de twee pakketten aan de minister duidelijk maken dat er dringend eerlijke fiscaliteit nodig is voor buitenlandse spelers. Onze lokale bedrijven betalen immers belastingen op hun winst terwijl grote buitenlandse spelers die hier pakketjes leveren daar veel minder tot geen belastingen op betalen. Dat vinden wij niet eerlijk: Door geen belastingen te betalen leveren deze internetgiganten geen financiële bijdrage aan onze samenleving en zorgen ze ook nog eens voor een oneerlijke concurrentie met onze lokale handelaars. Met het ACV vinden wij het eerlijker en rechtvaardiger als iedereen gelijk behandeld wordt.” 

Hoe kan de regering deze internetbedrijven belasten?
Erik Van Laecke: “Dat kan door de invoering van een digitale taks. De belastinginkomsten via de digitale taks zijn middelen die de gemeenschap goed zou kunnen gebruiken. Zeker nu tijdens de coronacrisis met extra kosten in de sociale zekerheid voor tijdelijke werkloosheid en ziekte. Tegelijk zou dit ook de oneerlijke concurrentie met onze lokale handelaars stoppen. Wat ons betreft mag die digitale taks er zo snel mogelijk komen. Wist je dat op vandaag alle landen in de wereld samen 2,8 miljard dollar aan belastinginkomsten van deze bedrijven mislopen?” 


Is zo’n digitale taks wel haalbaar?
Erik Van Laecke: “Zeker. De invoering ervan vormt al enige tijd het onderwerp van discussie. Wereldwijd staat het op de agenda van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Daar willen ze internationaal geldende afspraken maken. De OESO wil tegen halverwege dit jaar de onderhandelingen hierover afronden. Op het niveau van de Europese Unie kwamen de ministers van Financiën ook al samen rond de zaak, om te bekijken wat de beste aanpak is. De EU vindt dat diegenen die ‘profiteerden’ van de crisis, zoals Amazon en Netflix, nu mee het herstel moeten betalen. Tot slot, in het regeerakkoord in ons land wordt gewag gemaakt van een digitaks en een minimale belasting voor multinationals.” 

Als het overal op de agenda staat, waarom dan nog deze actie?
Erik Van Laecke: “We wilden onze federale regering vriendelijk herinneren aan hun belofte in het regeerakkoord. Daar staat ook  in dat België het voortouw zal nemen in de besprekingen op internationaal niveau. We willen dat de digitale taks er zo snel mogelijk komt. We kunnen niet blijven afwachten wat er in de OESO al dan niet zal gebeuren. In enkele staten in de Verenigde Staten hebben ze intussen al een soort ‘digitaks’  ingevoerd. Dichter bij huis heeft Frankrijk ook niet gewacht. Het Franse parlement voerde in juli 2019 een taks van 3 procent in op de omzet van de technologiegiganten. Het is het eerste land dat daadwerkelijk zo'n belasting heft.”


Minister Van Peteghem gaf in een eerste reactie aan dat de beste optie voor de regering is om de invoering van een digitaks op een zo hoog mogelijk niveau af te spreken.

 “Indien er midden 2021 op het niveau van de OESO nog niets concreets op tafel ligt, dan willen we dit op Europees niveau invoeren. In het regeerakkoord staat ook dat als dat niet lukt, we in 2023 een Belgische digitaks zullen invoeren.”

De minister koos voor de paaseitjes van de plaatselijke bakker. Het ACV schonk de kist  met chocolade die online besteld werd aan de vzw Lichtbaken Meetjesland, een organisatie voor voedselbedeling.

Personalization